W dniach, od 14 września do 18 września 2021 roku, odbędą się kolejne, warszawskie SPOTKANIA KONSERWATORSKIE SZTUKA KONSERWACJI 2021.
Będą to już XXV spotkania, jako że pierwsze takie wydarzenie miało miejsce w 1997 roku, w Domu Artysty Plastyka przy ulicy Mazowieckiej.
Warszawska SZTUKA KONSERWACJI jest najdłużej, z powodzeniem, funkcjonującym w Polsce cyklicznym spotkaniem konserwatorów zabytków – od czasu odzyskania niepodległości w 1918 roku, od kiedy istnieje sformalizowana ochrona zabytków.
Tym samym jest jedynym takim wydarzeniem w historii naszego państwa, od początków jego dziejów.

Głównymi organizatorami są jak co roku: Sekcja Konserwacji Dzieł Sztuki Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Biblioteka Narodowa, Polska Izba Artystów Konserwatorów Dzieł Sztuki, Stowarzyszenie Muzealników Polskich, Stacja Muzeum.
Otwarcie warszawskich XXV SPOTKAŃ KOSERWATORSKICH SZTUKA KONSERWACJI 2021 odbędzie się w Domu Artysty Plastyka we wtorek 14 września o godzinie 11:00.
Przez następne dni będą miały miejsce wystąpienia, prezentacje, pokazy konserwatorskie, warsztaty i spotkania.
SPOTKANIA KONSERWATORSKIE SZTUKA KONSERWACJI 2021 zakończymy w sobotę 18 września 2021 roku.
W piątek 17 września 2021 roku, organizujemy konserwatorską wyprawę autokarową do zabytkowego obiektu na Mazowszu.

Warszawskie SPOTKANIA KONSERWATORSKIE SZTUKA KONSERWACJI są tak przygotowywane i prezentowane, aby wszyscy zainteresowani ochroną oraz konserwacją obiektów zabytkowych mogli poszerzyć swoje zasoby wiedzy o najaktualniejsze informacje.
Zapraszamy gorąco w gościnne, konserwatorskie progi Domu Artysty Plastyka, by zdobyć wiedzę o najnowszych dokonaniach na polu szeroko pojętej ochrony i ratowania dóbr kultury.
Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniach z zabytkami, z konserwatorami zabytków oraz z osobami i z firmami wspierającymi konserwatorską działalność.

Piotr Grzegorz Mądrach
komisarz

Ewa Potrzebnicka
koordynator

Władysław Weker
kurator

Regina Dziklińska
sekretarz