KONTAKT

Siedziba Zarządu Głównego
00 – 496 Warszawa
Nowy Świat 7/6

Kontakt do Prezydium ORKDS

  • Rajmund Witold Gazda – 504 068 536, orkds.zpap@gmail.com, Warszawa
  • Bożena Boba-Dyga – 602 252 511, orkds.zpap@gmail.com, Kraków
  • Andrzej Jarmiłko – 601 928 996, orkds.zpap@gmail.com, Toruń
  • Piotr Białko – 501 322 932, orkds.zpap@gmail.com, Kraków
  • Urszula Brzozowska-Drozdowicz – 601385975, orkds.zpap@gmail.com, Warszawa

Theme by Anders Norén