KONTAKT

Siedziba Zarządu Głównego
00 – 496 Warszawa
Nowy Świat 7/6

Kontakt do Prezydium ORKDS

  • Bożena Boba-Dyga – orkds.zpap@gmail.com, Kraków
  • Rajmund Witold Gazda – orkds.zpap@gmail.com, Warszawa
  • Piotr Białko – orkds.zpap@gmail.com, Kraków
  • Andrzej Jarmiłko – orkds.zpap@gmail.com, Toruń
  • Piotr Grzegorz Mądrach – orkds.zpap@gmail.com, Warszawa

Theme by Anders Norén