LISTA RZECZOZNAWCÓW

Białystok

 • Krzysztof  Stawecki – Malarstwo i rzeźba polichromowana

Bydgoszcz

 • Jolanta Chmara – Rzeźba kamienna i drewniana polichromowana

Gdańsk

 • dr Ewa Jachnicka – Konserwacja i restauracja elementów i detali architektonicznych
 • Anna Kriegseisen – Konserwacja i restauracja elementów i detali architektonicznych
 • Teresa Michalak – Konserwacja papieru i skóry
 • Grażyna Szumska-Józefiak – Konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej
 • Maria Zakrzewska – Konserwacja rzeźby kamiennej i detalu architektonicznego
 • Marta Klott-Żychska – Konserwacja papieru i skóry

 Kraków

 • Barbara Budziaszek – Konserwacja rzeźby drewnianej polichromowanej, kamiennej i elementów architektonicznych
 • Bożena Boba-Dyga – w specjalizacji konserwacja malarstwa i powierzchni architektonicznych
 • Agnieszka Chojkowska-Sawicka – w specjalizacji konserwacja malarstwa i rekonstrukcja
 • Stanisław Dziuba – Konserwacja rzeźby
 • Zbigniew Górowski – w specjalizacji konserwacja rzeźby i mebli
 • Barbara Kalfas – Konserwacja tkaniny
 • Roman Jacek Kieferling – Konserwacja malarstwa i rzeźby drewnianej polichromowanej
 • Bożena Klyszcz- Konserwacja rzeźby
 • dr Grażyna Korpal – Konserwacja malarstwa
 • dr Edward Kosakowski – Konserwacja malarstwa i rzeźby drewnianej – przenoszenie malowideł ściennych
 • Renata Leszczyńska – Konserwacja malarstwa ściennego, sztalugowego i rzeźby drewnianej polichromowanej
 • prof. Józef Nykiel – Konserwacja malarstwa ściennego i sztalugowego, rzeźby drewnianej polichromowanej, technologia malarstwa
 • (†) prof. Maria Ostaszewska – Konserwacja malarstwa ściennego – przenoszenie malowideł ściennych, konserwacja  rzeźby drewnianej
 • prof. Ireneusz Płuska – Konserwacja rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych
 • Marek Sawicki – Konserwacja rzeźby kamiennej i drewnianej polichromowanej
 • Józef Stec – w specjalizacji konserwacja malarstwa i powierzchni architektonicznych
 • prof. Małgorzata Schuster-Gawłowska – Konserwacja malarstwa ściennego i sztalugowego, rzeźby drewnianej polichromowanej
 • dr Mieczysław Stec – Konserwacja malarstwa
 • dr Jadwiga Wyszyńska – Konserwacja malarstwa
 • (†) prof. Władysław Zalewski – Konserwacja malarstwa ściennego

Katowice

 • Renata Dubiel-Białas – Konserwacja malarstwa
 • Janusz Dorau – Konserwacja rzeźby kamiennej i detalu architektonicznego
 • Jan Gałaszek – Konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej
 • Dorota Aleksandra Gryczewska – Konserwacja rzeźby kamiennej i detalu architektonicznego
 • Jacek Mirosław Gryczewski – Konserwacja rzeźby kamiennej i detalu architektonicznego
 • Aleksander Sławomir Harkawy – Konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej
 • Adrian Poloczek – Konserwacja malarstwa
 • Jarosław Zenon Szpakowicz – Konserwacja dzieł sztuki

Lublin

 • Anna Barbara Fic-Lazor – Konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej
 • Magdalena Gawłowska – Konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej
 • Monika Konkolewska – Konserwacja rzeźby kamiennej i detalu architektonicznego
 • Małgorzata Wiciejowska-Stankiewicz – Konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej
 • Jolanta Żuk-Orysiak – Konserwacja papieru i skóry

Olsztyn

 • Monika Bogacz-Walska – Konserwacja i restauracja papieru i skóry
 • Barbara Kulczyńska-Nowak – Konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej
 • Ewa Olkowska – Konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej

Poznań

 • Piotr Dybalski – Konserwacja malarstwa ściennego, sztalugowego i rzeźby drewnianej polichromowanej
 • Anna Kulińska – Konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej

Rzeszów

 • Elżbieta Bakun – Konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej
 • Barbara Czajkowska-Palusińska – Konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej
 • Zofia Dziurawcowa – Konserwacja malarstwa
 • Paweł Dziurawiec – Konserwacja rzeźby kamiennej i narzutowej
 • Maciej Filip – w specjalizacji konserwacja malarstwa i powierzchni architektonicznych
 • Stanisław Filip – Konserwacja malarstwa i rzeźby drewnianej polichromowanej
 • Wojciech Kozak – Konserwacja malarstwa
 • Władysława Menet – Konserwacja malarstwa i rzeźby drewnianej polichromowanej
 • Przemysław Michalski – w specjalizacji konserwacja rzeźb kamiennych i elementów architektonicznych
 • Elżbieta Wróblewska – Konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej

Szczecin

 • Katarzyna Koutny-Giedrys – Konserwacja kamienia i detalu architektonicznego
 • Grażyna Jolanta Lupa – Konserwacja papier i skóry
 • Ewa Palacz – Konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej
 • Małgorzata Zyzik – Konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej

Toruń

 • dr Joanna Arszyńska – Konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej
 • dr hab. Elżbieta Basiul – Konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej
 • Anna Bystroń-Kwiatkowska – Konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej
 • Lutosława Chwiałkowska – Konserwacja malarstwa rzeźby polichromowanej
 • Krystyna Dąbrowska – Konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej
 • (†) Wacława Szmidel-Domasłowska – Konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej
 • dr hab. Elżbieta Jabłońska – Konserwacja papieru i skóry zabytkowej
 • Andrzej Jarmiłko – Konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej
 • Otylia Kozanecka – Konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej
 • Zenon Lizun – Konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej
 • Tadeusz Michalak – Konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej
 • Ziemowit Michałowski – Konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej
 • Ryszard Mirowski – Konserwacja rzeźby kamiennej i detalu architektonicznego
 • dr Piotr Niemcewicz – Konserwacja kamiennych obiektów zabytkowych
 • Aleksandra Pill – Konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej
 • Edgar Pill – Konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej
 • Jan Maciej Piękniewski – Konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej
 • dr Halina Rosa – Konserwacja papieru i skóry zabytkowej
 • Prof. Bogumiła Rouba – Konserwacja  malarstwa i rzeźby polichromowanej
 • Maria Rudy – Konserwacja rzeźby kamiennej i detalu architektonicznego
 • Barbara Tańska – Konserwacja malarstwa rzeźby polichromowanej
 • Barbara Warszycka – Konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej
 • Mirosława Wojtczak – Konserwacja papieru i skóry zabytkowej
 • Ryszard Żankowski – Konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej

Warszawa

 • Krystyna Antkowiak – Konserwacja rzeźby kamiennej i detalu architektonicznego
 • Teresa Borkowska – Konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej
 • Urszula Brzozowska–Drozdowicz – Konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej
 • Jolanta Czarska – Konserwacja malarstwa i rzeźby drewnianej polichromowanej
 • Anna Derentowicz-Zakrzewska – Konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej
 • Rajmund Witold Gazda – w specjalizacji konserwacja rzeźby kamiennej, elementów architektonicznych i powierzchni architektonicznych
 • prof. Helena Hryszko – Konserwacja tkaniny
 • Barbara Kubisa – Konserwacja rzeźby kamiennej i detalu architektonicznego
 • dr Jerzy J. Kunicki-Goldfinger – Konserwacja szkła, emalii, ceramiki i mat. pokrewnych
 • Jolanta Latkowska-Romaniuk – Konserwacja tkaniny
 • Elżbieta Linnert – Konserwacja malarstwa i rzeźby drewnianej polichromowanej
 • Maria Lulkiewicz – Konserwacja malarstwa i rzeźby drewnianej polichromowanej
 • Andrzej Łojszczyk – Konserwacja malarstwa ściennego
 • Piotr Grzegorz Mądrach – Konserwacja rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych
 • Wojciech Myjak – Konserwacja rzeźby kamiennej i detalu architektonicznego
 • Małgorzata Oborska – Konserwacja malarstwa sztalugowego i rzeźby polichromowanej
 • Joanna Polaska – Konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej
 • Tomasz Rogala – Konserwacja rzeźby kamiennej i detalu architektonicznego
 • dr Tytus Sawicki – Konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej
 • dr Janusz Smaza – Konserwacja rzeźby kamiennej i detalu architektonicznego
 • Iwona Stefańska – Konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej
 • Anna Suwała-Teperek – Konserwacja malarstwa sztalugowego – kopia konserwatorska
 • prof. Joanna Szpor – Konserwacja malarstwa i rzeźby drewnianej polichromowanej
 • dr Ewa Święcka – Konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej
 • Wanda Zawistowska – konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury

Wrocław

 • Anna Babicka − Konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej
 • Danuta Drabik-Wójtowicz − Konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej
 • Maria Kowalska − Konserwacja malarstwa i rzeźby drewnianej polichromowanej
 • Maria Kubaczka-Regulińska − Konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej
 • Andrzej Rudner − Konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej
 • Sylwia Szoc − Konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej
 • Dorota Wandrychowska − Konserwacja kamienia i detalu architektonicznego
 • Ryszard Wójtowicz − Konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej

Theme by Anders Norén