SKŁAD PREZYDIUM W MINIONYCH LATACH

Skład Prezydium 2019-2024

 • kol. Rajmund Witold Gazda – przewodniczący, Warszawa
 • kol. Bożena Boba-Dyga – wiceprzewodnicząca, Kraków
 • kol. Andrzej Jarmiłko – wiceprzewodniczący, Toruń
 • kol. Piotr Białko – sekretarz, Kraków
 • kol. Urszula Brzozowska-Drozdowicz – sekretarz, Warszawa

Skład Prezydium 2014-2019

 • kol. Piotr Białko – przewodniczący, Kraków
 • kol. Janusz Smaza – wiceprzewodniczący, Warszawa
 • kol. Bożena Boba-Dyga – wiceprzewodnicząca, Kraków
 • kol. Dorota Kowalik-Kociszewska – sekretarz, Wrocław
 • kol. Andrzej Jarmiłko – sekretarz, Toruń

Skład Prezydium 2010-2014

 • kol. Janusz Smaza (Warszawa) – przewodniczący (do 2012 r.)
 • kol. Piotr Białko (Kraków) – wiceprzewodniczący
 • kol. Mirosława Wojtczak (Toruń) – sekretarz
 • kol. Bożena Boba-Dyga (Kraków) –  sekretarz

Skład Prezydium 2006-2010

 • kol. Janusz Smaza (Warszawa) – przewodniczący
 • kol. Piotr Białko (Kraków) – wiceprzewodniczący
 • kol. Mirosława Wojtczak (Toruń) – wiceprzewodnicząca
 • kol. Grażyna Szumska ( Gdańsk) –  sekretarz (do 2005 r)
 • kol. Anna Suwała (Warszawa) – ds. kontaktów z mediami

Skład Prezydium 2003-2006

 • kol. Janusz Smaza (Warszawa) – przewodniczący
 • kol. Piotr Białko (Kraków) – wiceprzewodniczący
 • kol. Mirosława Wojtczak (Toruń) – wiceprzewodnicząca
 • kol. Grażyna Szumska (Gdańsk)  – sekretarz (do 2005 r.)
 • kol. Anna Suwała (Warszawa) – ds. kontaktów z mediami

Skład Prezydium 2000-2003

 • kol. Janusz Smaza  (Warszawa) – przewodniczący
 • kol. Piotr Białko (Kraków) – wiceprzewodniczący
 • kol. Wacława Domasłowska  (Toruń) – wiceprzewodnicząca
 • kol. Piotr Dybalski  (Poznań) – sekretarz
 • kol. Mieczysław Stec (Kraków)
 • kol. Grażyna Szumska (Gdańsk) – skarbnik
 • kol. Mirosława Wojtczak (Toruń) – sekretarz
 • kol. Ryszard Wójtowicz (Wrocław)
 • kol. Władysław Zalewski (Kraków)

Skład Prezydium 1997-2000

 • kol. Maria Lubryczyńska  (Warszawa) – przewodnicząca
 • kol. Wacława Domasłowska  (Toruń) – wiceprzewodnicząca
 • kol. Władysław Zalewski (Kraków)  – wiceprzewodniczący
 • kol. Joanna Polaska (Warszawa)  – sekretarz
 • kol. Joanna Szpor (Warszawa) – sekretarz
 • kol. Mirosława Wojtczak (Toruń) – skarbnik
 • kol. Piotr Białko (Kraków)
 • kol. Piotr Dybalski  (Poznań)
 • kol. Grażyna Szumska – Józefiak (Gdańsk)

Skład Prezydium 1993-1997

 • kol. Maria Lubryczyńska  (Warszawa) – przewodnicząca
 • kol. Wacława Domasłowska  (Toruń) – wiceprzewodnicząca
 • kol. Władysław Zalewski (Kraków)  – wiceprzewodniczący
 • kol. Wacław Rasnowski (Gdańsk) – sekretarz
 • kol. Dorota Wandrychowska (Wrocław) – skarbnik
 • kol. Piotr Białko (Kraków)
 • kol. Krystyna Sommer (Warszawa)
 • kol. Jerzy Wolski (Łódź)
 • kol. Joanna Zajączkowska – Kłoda (Łódź)

Skład Prezydium 1991-1993

 • kol. Ewa Parandowska  (Warszawa) – przewodnicząca
 • kol. Jerzy Wolski (Łódź) – wiceprzewodniczący
 • kol. Władysław Zalewski (Kraków)  – wiceprzewodniczący
 • kol. Joanna Zajączkowska – Kłoda (Łódź) -sekretarz
 • kol. Rajmund Gazda  (Warszawa)– sekretarz
 • kol. Jan Maciej Piękniewski (Toruń) – skarbnik
 • kol. Wacław Rasnowski (Gdańsk)
 • kol. Józef Furdyna (Kraków)
 • kol. Krystyna Sommer (Warszawa)

Skład Prezydium 1990-1991

 • kol. Ewa Parandowska  (Warszawa) – przewodnicząca
 • kol. Jerzy Wolski (Łódź) – wiceprzewodniczący
 • kol. Władysław Zalewski (Kraków)  – wiceprzewodniczący
 • kol. Rajmund Gazda  (Warszawa)– sekretarz

Theme by Anders Norén