Zapraszamy na wystawę: “I Salon Konserwatorski”, która odbędzie się w dniach 15.06. – 01.07. 2018 w Galerii ZPAP przy ul. Ducha Św. 8 w Toruniu.

Wernisaż odbędzie się 24.06.2018 roku o godzinie 16.00

Na wystawie prezentowane są plansze z fotografiami przygotowane w ramach wystawy jubileuszowej pt: Ne tempus deleat (By czas nie zatarł i niepamięć) z okazji 25-lecia ORKDS ZG ZPAP przy współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa i pod  patronatem honorowym:

  • dr Magdaleny Gawin – Podsekretarz Stanu w MKiDN, Generalny Konserwator Zabytków;
  • bp Wiesława Meringa – Przewodniczący Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Episkopatu Polski

Wystawa była prezentowana w PROM Kultury Saska Kępa w Warszawie i trwała od 21 kwietnia do 10 maja 2016 r. Na wystawie prezentowane są efekty prac polskich konserwatorów-restauratorów dzieł sztuki, zarówno w kraju, jak i za granicą. Była poświęcona Profesorowi Adamowi Romanowi w stulecie jego urodzin. Kuratorem wystawy była Bożena Boba-Dyga, v-ce kuratorem była Dorota Kowalik-Kociszewska.

W trakcie wystawy nastąpi prezentacja filmu dokumentalnego Niemi Pacjenci, zrealizowanego przez Andrzeja Fadera, poświęconego historii polskiej konserwacji.

Organizatorem Wystawy w Toruniu jest Sekcja Konserwacji Dzieł Sztuki Toruńskiego Okręgu ZPAP przy współpracy ORKDS, Zarządu Okręgu Toruńskiego ZPAP i Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK w Toruniu.