W dniach 26-27 kwietnia 2016 r. w PROMie KULTURY Saska Kępa w Warszawie, odbyła się  Konferencja Konserwatorska z okazji Jubileuszu 25 lat działania Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki przy Zarządzie Głównym Związku Polskich Artystów Plastyków.

Podczas uroczystego otwarcia konferencji Pani dr Magdalena Gawin, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków wręczyła odznaczenia Gloria Artis, Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz Za Opiekę nad Zabytkami Koleżankom i Kolegom konserwatorom-restauratorom dzieł sztuki.
Księdza Biskupa Wiesława Meringa reprezentowali: s. Natanaela Błażejczyk CSSF i ks. Piotr Sierzchała, Współorganizatora – Narodowy Instytut Dziedzictwa reprezentował Wicedyrektor Pan Mariusz Czuba. Wygłoszonymi referatami Konferencję uświetnili Pan Paweł Jaskanis Dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie, prof. Bogumiła J. Rouba ,  prof. Władysław Zalewski,  prof. Wojciech Kurpik. W ciągu dwóch dni konferencji, w obecności blisko 200 osób,  wygłoszono 38 referatów, traktujących zarówno o teoretycznych, jak i praktycznych aspektach pracy konserwatora-restauratora dzieł sztuki. Oprócz konferencji  do 10 maja będzie trwała Wystawa Konserwatorska, prezentująca efekty prac polskich konserwatorów-restauratorów dzieł sztuki, zarówno w kraju, jak i za granicą oraz wystawa poświęcona Profesorowi Adamowi Romanowi w stulecie jego urodzin. Podczas Konferencji odbyła się premiera filmu dokumentalnego Niemi Pacjenci, zrealizowanego przez  Andrzeja Fadera, poświęconego historii polskiej konserwacji. Konferencja była  transmitowana na żywo w Internecie.
Konferencja i Wystawa Konserwatorska oraz produkcja filmu Niemi Pacjenci  z okazji Jubileuszu 25 lat działania ORKDS przy ZG ZPAP została zorganizowana przez ORKDS, przy współorganizacji Narodowego Instytutu Dziedzictwa.
Patronat Honorowy nad wydarzeniami objęli:
dr Magdalena Gawin Podsekretarz Stanu w MKiDN, Generalny Konserwator Zabytków;
bp Wiesław Mering Przewodniczący Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Episkopatu Polski.
Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji, autor fotografii: Paweł Romanowicz.

Konserwatorzy-restauratorzy  dzieł sztuki którzy odebrali osobiście lub przez przedstawicieli, wyróżnienia przyznane z okazji 25 lat działania ORKDS ZPAP.

MEDAL „GLORIA ARTIS”  złoty
– Władysław Zalewski                            

MEDAL  „GLORIA ARTIS”  srebrny
– Józef Furdyna
– Ziemowit Michałowski
– Piotr Niemcewicz
– Maria Ostaszewska
– Ewa Parandowska
– Halina Rosa
– Mieczysław Stec
– Wacława Szmidel- Domasłowska               

MEDAL „GLORIA ARTIS”  brązowy
– Zofia Dziurawiec
– Maria Kubaczka- Regulińska
– Piotr Grzegorz Mądrach
– Wacław Rasnowski
– Grażyna Szumska- Józefiak
– Ryszard Wójtowicz
– Joanna Zajączkowska-Kłoda              

ODZNAKA „ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ”
– Elżbieta Bakun,
– Bożena Boba-Dyga,
– Urszula Brzozowska- Drozdowicz,
– Rajmund Gazda,
– Tomasz Rogala,
– Marek Sawicki,
– Anna Suwała-Teperek,                       

 ODZNAKA „ZA OPIEKĘ NAD ZABYTKAMI”
– Barbara Budziszek,
– Maria Niewiadomska,
– Dorota Kowalik-Kociszewska,
– Aleksandra Krupska,
– Jarosław Szpakowicz,

NAGRODA PREZESA ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW
– Bogumiła J. Rouba,
– Dorota Wandrychowska.