Dn. 08.11.2018 w Galerii: “Neon” we Wrocławiu odbył się wernisaż wystawy: “O szlachetną wartość dzieła”, której towarzyszy wystawa zorganizowana z okazji 25-lecia ORKDS ZPAP: “Ne tempus deleat”.

Wystawę otworzyli: Anna Babicka – kurator wystawy (Wydział Malarstwa i Rzeźby  ASP we Wrocławiu), prof. Piotr Kielan (Rektor ASP we Wrocławiu), dr hab. Michał Matuszczyk (Katedra Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła ASP we Wrocławiu), Bożena Boba-Dyga (v-ce przew. ORKDS ZPAP).

Wystawę można obejrzeć do 23 listopada br.

Autorzy fot. Bożena Boba-Dyga, Arkadiusz Koćwin