Umowy o dzieło – ważne informacje

Na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) została zamieszczona informacja wskazująca na obowiązek informowania  ZUS o zawartych umowach o dzieło. Wskazuje ona istotne informacje o podmiotach objętych nowym obowiązkiem, sposobie przekazywania informacji oraz danych przekazywanych w ramach raportowania. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej ZUS, znajdującej się pod adresem: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/katalog-uslug/karty-uslug-inne.

Instrukcja wskazująca na sposób wypełnienia formularza znajduje się pod adresem: https://www.zus.pl/documents/10182/0/RUD-Instrukcja+%283%29.doc/478f1cfe-4e4f-dc54-3a31-d2c99652201c.