Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór wniosków o nadanie uprawnień rzeczoznawców MKIDN w zakresie opieki nad zabytkami. Wnioski należy składać do 1 marca 2017 r. na adres:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Ochrony Zabytków, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa. http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/nabor-na-rzeczoznawcow-mkidn-w-dziedzinie-opieki-nad-zabytkami-7007.php

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie rzeczoznawców Ministra Kultury w zakresie opieki nad zabytkami (Dz.U.04.124.1302). http://www.mkidn.gov.pl/media/docs/2017/20170103_rozporzadzenie_rzeczoznawcy.pdf
§
 3. 2. Do wniosku kandydat dołącza pisemną rekomendację stowarzyszenia, uczelni lub instytucji kultury wyspecjalizowanych w opiece nad zabytkami.

Zgodnie z uchwałą ORKDS:

  • Każdy rzeczoznawca ORKDS ZPAP może wystąpić o rekomendację do ORKDS.
  • W naborze wniosków w 2017 r. o nadanie uprawnień rzeczoznawców MKiDN w zakresie opieki nad zabytkami, ORKDS udziela rekomendacji wyłącznie członkom ZPAP.
  • W naborze wniosków w 2017 r. o nadanie uprawnień rzeczoznawców MKiDN w zakresie opieki nad zabytkami, ORKDS udziela rekomendacji członkom ZPAP nie będącym rzeczoznawcami ORKDS ZPAP pod warunkiem uzyskania rekomendacji, właściwej dla kandydata, rady/zarządu Sekcji Konserwacji wraz z przewodniczącym Kolegium Rzeczoznawców Sekcji (jeżeli w Sekcji jest taka funkcja), z uzasadnieniem potrzeby rekomendowania osoby nie będącej rzeczoznawcą ORKDS ZPAP na rzeczoznawcę MKiDN.

Wnioski od rzeczoznawców ORKDS ZPAP oraz rekomendacje rad/zarządów sekcji dla nie rzeczoznawców winny wpłynąć na adres:  bialko/at/fkpb.pl  możliwie szybko,  nie później niż 21.02.2017.
Wnioski winny zawierać: imię, nazwisko, tytuły naukowe, adres zamieszkania, proponowaną przez kandydata dziedzinę i specjalizację, nazwę i kierunek ukończonej uczelni oraz datę ukończenia, okres pełnienia funkcji rzeczoznawcy ORKDS ZPAP oraz MKiDN, jak też ADRES pocztowy na który winny być wysłane rekomendacje.

Piotr Białko
Przewodniczący Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki ZPAP