Postanowieniem Prezydium ORKDS/ZPAP z dnia 1 czerwca 2020 roku
powołuje się na rzeczoznawców ORKDS/ZPAP, na podstawie REGULAMINU RZECZOZNAWCÓW ORKDS przy Z.G. ZPAP z dnia 9 marca 2005 roku oraz na podstawie Uchwał podjętych w Okręgach ZPAP następujące osoby:
z Okręgu Krakowskiego:
  • Bożena Boba-Dyga – w specjalizacji konserwacja malarstwa i powierzchni architektonicznych
  • Agnieszka Chojkowska-Sawicka – w specjalizacji konserwacja malarstwa i rekonstrukcja
  • Zbigniew Górowski – w specjalizacji konserwacja rzeźby i mebli
  • Józef Stec – w specjalizacji konserwacja malarstwa i powierzchni architektonicznych
z Okręgu Rzeszowskiego:
  • Maciej Filip – w specjalizacji konserwacja malarstwa i powierzchni architektonicznych
  • Przemysław Michalski – w specjalizacji konserwacja rzeźb kamiennych i elementów architektonicznych
z Okręgu Warszawskiego:
  • Rajmund Witold Gazda – w specjalizacji konserwacja rzeźby kamiennej, elementów architektonicznych i powierzchni architektonicznych