W dniu 11 października o godz 12.00 odbył się na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie pogrzeb naszej drogiej koleżanki Anny Pawłowskiej. Mszę pogrzebową w kaplicy cmentarnej koncelebrowało aż ośmiu kapłanów (co można nazwać widomym znakiem zasług zmarłej dla sztuki sakralnej) którym przewodniczył ksiądz mgr Tadeusz Bukowski – dyrektor najstarszego w Polsce (założonego w 1888r) Muzeum Diecezjalnego z Tarnowa, w którym to muzeum śp. Anna przez wiele lat pracowała. Słowa wdzięczności i podziwu dla zmarłej przekazał także ksiądz biskup diecezjalny Tarnowa Andrzej Jeż, a jego list został odczytany podczas mszy świętej. Wspomnienie o śp. Kol. Annie wygłosił przewodniczący Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki oraz Sekcji Konserwacji Okręgu Krakowskiego ZPAP (którą to sekcję współtworzyła zmarła) Piotr Białko. Po mszy trumna została odprowadzona na miejsce wiecznego spoczynku w rodzinnym grobowcu. W ostatniej drodze towarzyszyli zmarłej także koledzy i koleżanki konserwatorzy z Rady Sekcji Konserwacji Dzieł Sztuki, także Rzeczoznawcy do grona których należała.

Opublikowana przy artykule fotografia pochodzi z archiwum rodzinnego przedstawia śp. Kol. Annę Pawłowską na pogrzebie jej siostry Zofii, również konserwatorki, w dniu 31.03.2008 r.

Reportaż z Ceremonii Pogrzebowej.

Poniżej przypominamy bogaty życiorys twórczy śp. Kol. Anny Pawłowskiej uzupełniony o kolejne odnalezione na jej temat informacje.

Anna Pawłowska ur. 01. 11. 1920 r. w Krakowie jako starsza córka Janiny Marceliny z d. Bardel i Roberta Pawłowskich. Zmarła 29. 09. 2017 r. w Krakowie.

Ojciec Anny Pawłowskiej ukończył Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Wiedniu i pracował w bankach. Matka Anny Pawłowskiej rozpoczęła studia kwiaciarskie, ale przerwała je z powodu wybuchu I wojny światowej.

Anna Pawłowska od 1928 roku uczyła się w szkole powszechnej św. Scholastyki w Rzeszowie. W latach 1930 – 1938 uczęszczała do gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej w Tarnowie. 13 maja 1939 zdała maturę i dostała się na Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie.

Po wybuchu wojny Pawłowscy wyjechali na Wołyń w okolice Kiwerc (wieś Bodiacze). Po wkroczeniu Rosjan wrócili do Krakowa, a następnie zamieszkali w Tarnowie. 16 lipca 1940 w Dębowcu ojciec Anny Pawłowskiej został aresztowany i wywieziony do Auschwitz, gdzie zginął 28 maja 1942. W czasie wojny Anna Pawłowska ukończyła w Tarnowie szkołę krawiecką i otrzymała pracę w konfekcji wojskowej.

Od stycznia 1945 Anna Pawłowska pracowała w banku. W 1946 roku rozpoczęła studia konserwatorskie na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom obroniła w 1952 roku. (Nr 26) na Wydziale Konserwacji Dzieł Sztuki (obecnie Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki), promotor prof. Józef Edward Dudkiewicz – praca dyplomowa obraz „Maria z Dzieciątkiem z Rajbrotu”.

Całe swoje życie zawodowe poświęciła ratowaniu zabytków. Jest autorką konserwacji i aranżacji ekspozycyjnej wielu obiektów zabytkowych – malowideł ściennych, obrazów i rzeźb polichromowanych. Często prace realizowała wraz ze swoją siostrą również konserwatorką dzieł sztuki – Zofią Pawłowską.

Do jej ważniejszych realizacji można zaliczyć konserwację polichromii ściennej z XVI i XVIII wieku w Kościele p.w. NMP w Chomranicach koło Nowego Sącza, konserwację polichromii z XVII wieku w kościele p.w. św. Leonarda w Lipnicy Murowanej, konserwację polichromii w Kościele pw. św. Józefa w Pogórskiej Woli koło Tarnowa, którego początki sięgają XVIII wieku, konserwację polichromii z XVIII wieku w kościele drewnianym p.w. św. Sebastiana w Strzelcach Wielkich koło Brzeska, konserwację polichromii wraz z rzeźbami z kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Małej koło Ropczyc, konserwację konfesjonału z XVI wieku  wraz z rzeźbą św. Świerada z kościoła pw. św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta z Tropia nad Dunajcem koło Nowego Sącza, konserwację rzeźby Matki Bożej z Dzieciątkiem z XVI wieku z kościoła pw. NMP Wniebowziętej w Przeczycy,  konserwację zaskrzynień w kościele p.w. NMP Na Burku w Tarnowie.

Realizowała własne projekty z zakresu polichromii sakralnej m.in. w kościołach pw. Matki Bożej Królowej Świata w Kisielicach i pw. św. męczenników Jana i Pawła w Mikołajewie koło Tarnowa. Założyła pierwsze w Diecezji Tarnowskiej Muzeum Parafialne w Tropiu.

W latach 1951 do 2006 roku pracowała w pracowni konserwatorskiej w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie. W ramach pracy w muzeum odnawiała liczne obrazy, rzeźby i ołtarze będące cennymi eksponatami.

Działalność społeczna i zawodowa Anny Pawłowskiej przez całe życie podporządkowana była konsekwentnie ochronie kultury i dziedzictwa narodowego. Miała ku temu doskonałe przygotowanie teoretyczne i praktyczne: łączyła wiedzę z historii sztuki i konserwacji malarstwa monumentalnego oraz doświadczenia z pracy w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie. Będąc osobą samotną mogła w pełni poświęcić się prowadzeniu indywidualnie lub zespołowo prac ratujących zabytki głównie na terenie Diecezji Tarnowskiej.

W pracy zawodowej miała doskonały kontakt z inwestorami tak świeckimi jak i duchownymi, uczestniczyła w licznych komisjach konserwatorskich gdzie kierowała do młodszych kolegów cenne uwagi, wspierała i motywowała pozytywnie innych konserwatorów.

Anna Pawłowska 60 lat temu była jedną z założycieli Sekcji Konserwacji Dzieł Sztuki przy Okręgu Krakowskim Związku Polskich Artystów Plastyków w Krakowie. Przez wiele lat uczestniczyła w pracach społecznych na rzecz środowiska.

Za pracę na rzecz Kościoła Katolickiego za wybitne osiągniecia w dziedzinie sztuki sakralnej została uhonorowana nagrodą Brata Alberta. W 2017 r. w związku z jubileuszem 60-lecia Sekcji Konserwacji Dzieł Sztuki przy Okręgu Krakowskim Związku Polskich Artystów Plastyków za całokształt pracy zawodowej i społecznej została uhonorowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”