Koleżanki i Koledzy, konserwatorzy dzieł sztuki, studenci konserwacji

Rada Sekcji Konserwacji Okręgu Krakowskiego ZPAP
wraz z Wydziałem Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie
zaprasza do udziału wydarzeniach  Jubileuszu 60 rocznicy powstania
Sekcji Konserwacji Dzieł Sztuki  Okręgu Krakowskiego ZPAP.

Konferencja Jubileuszowa 19-20 kwietnia 2017 r.

Konferencja rozpocznie się uroczyście w Sali Obrad Miasta Krakowa dnia 19.04.2017 i będzie kontynuowana w budynku ZPAP przy ul. Łobzowskiej 3
w Krakowie.

Zgłoszenia udziału: do dnia 27 marca, osobiście w siedzibie okręgu lub pocztą 31-139 Kraków ul. Łobzowska 3, lub na adres  bialko(at)fkpb.pl

Zgłoszenia referatów: ze względu na liczne prośby zainteresowanych kolegów, informujemy o przedłużeniu terminu zgłaszania tytułów referatów wraz
z abstraktem do 10 marca 2017 r.
Serdecznie zapraszamy z referatami o własnych, ciekawych  realizacjach lub interesującej problematyce konserwatorskiej.
Abstrakt powinien zawierać krótki opis tematu, maks. do 800 znaków ze spacjami. Materiały prosimy przesyłać na adresy: tymciu(at)op.pl  oraz bialko(at)fkpb.pl

Wernisaż wystawy dokonań konserwatorów małopolskich odbędzie się dnia
8 marca 2017 r. o godz. 18, w Galerii Pryzmat w Domu Plastyków w Krakowie przy ul. Łobzowskiej 3

Bal Jubileuszowy
pod hasłem  POLSKA ODWILŻ,  ŚWIATOWA BOHEMA LAT 50-TYCH
odbędzie się w Domu Plastyków przy ul. Łobzowskiej 3
dnia 20.04.2017 r. od godz.19. Cena udziału – 90 zł.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Piotr Białko                                                                     prof. Grażyna Korpal
Przewodniczący Rady                                              Wydział Konserwacji i Restauracji
Sekcji Konserwacji Dzieł Sztuki                          Dzieł Sztuki ASP w Krakowie