Dnia 28 sierpnia 2018 r., o godz. 13:00 w Galerii “Pryzmat” w Domu Plastyków – siedzibie Okręgu Krakowskiego ZPAP odbyła się konferencja prasowa zapowiadająca cykl wydarzeń pt.: ,,Konserwatorzy dzieł sztuki dla Krakowa z okazji 40-lecia wpisania historycznego centrum Krakowa na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO” współorganizowany przez: Sekcję Konserwacji Dzieł Sztuki OK ZPAP, Krakowskie Forum Kultury oraz Fundację Art Forum.

Gośćmi konferencji byli: Piotr Białko (Przewodniczący ORKDS oraz Sekcji Konserwacji Dzieł Sztuki OK ZPAP), Bożena Boba-Dyga (V-ce przewodnicząca ORKDS oraz Sekcji Konserwacji Dzieł Sztuki OK ZPAP, Prezes Fundacji Art Forum) Magdalena Doksa-Tverberg (V-ce dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Krakowa), Marta Lempart-Geratowska (Dziekan Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie).

Konferencję poprowadził Arkadiusz Feć-Sfora (PR Manager, Fundacja Art Forum)

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Autor fot. Katarzyna Feć-Sfora