Skład Komitetu Honorowego Konferencji i Wystawy Konserwatorskiej z okazji Jubileuszu 25 lat działania Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki przy zarządzie Głównym Związku Polskich Artystów Plastyków zaszczycili swoją obecnością:

 • Jacek Dąbrowski
  Przewodniczący Komitetu Honorowego
  Dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków w MKiDN
 • Elżbieta Basiul
  Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu
 • Barbara Belinis-Kopeć
  Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 • s. Natanaela Błażejczyk CSSF
  Konsultor Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Episkopatu Polski
 • Marzenna Ciechańska
  Dziekan Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie
 • Małgorzata Gwiazdowska
  Przewodnicząca Samorządowego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
 • Jan Janczykowski
  Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 • bp Michał Janocha
  biskup pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej
 • Janusz Janowski
  Prezes Związku Polskich Artystów Plastyków
 • Jerzy Jasieńko
  Przewodniczący Głównej Komisji Konserwatorskiej MKiDN
 • Wiesław Kaczmarek
  Prezes Towarzystwa Opieki Nad Zabytkami
 • Andrzej Kadłuczka
  Prezes ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
 • Marta Lempart-Geratowska
  Dziekan Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie
 • Michał Niezabitowski
  Prezes Stowarzyszenia Muzealników Polskich
 • Jacek Purchla
  Przewodniczący Rady d.s. Ochrony Zabytków MKiDN
 • Robert Rogal
  Dyrektor Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK w Toruniu
 • Małgorzata Rozbicka
  Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa
 • ks. Andrzej Rusak
  Dyrektor Muzeum Diecezjalnego Dom Długosza w Sandomierzu
 • Bogusław Szmygin
  Prezes Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS
 • Mariusz Ścisło
  Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich
 • Krzysztof Walenta
  Prezes Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich
 • Wojciech Włodarczyk
  Prezes Stowarzyszenia Historyków Sztuki