Zebranie Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki przy Zarządzie Głównym Związku Polskich Artystów Plastyków odbędzie się w czwartek, 23 stycznia 2020 roku, o godzinie 10:30, w siedzibie ZG ZPAP przy ulicy Nowy Świat nr 7 w Warszawie.

Zapraszamy członków Rady oraz przedstawicieli środowisk konserwatorskich niezrzeszonych w ZPAP.