W związku z projektem badawczym prowadzonym na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie pt: /Wpływ polimerów na stan zachowania malowideł ściennych w Polsce oraz możliwości ich usuwania przy zastosowaniu nanoemulsji (finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, nr projektu: 2013/11/B/HS2/02991), dnia 9 stycznia 2017 r. w auli ASP w Krakowie, Plac Matejki 13, odbędą się gościnne wykłady:

9.30 – 11.00 Prof. Rodorico Giorgi, /Consolidation of murals and stones with nanoparticles/ /Konsolidacja malowideł ściennych i kamienia z zastosowaniem nanocząsteczek/

11.15 – 12.45 Prof. Debora Berti/Prof. Piero Baglioni, /Nanofluids for the cleaning of painted surfaces/ /Nanociecze do czyszczenia powierzchni polichromowanych/

14.00 – 15.30 Prof. Piero Baglioni, /The use of highly retentive gels for the cleaning of artworks/ /Zastosowanie wysokochłonnych żeli do czyszczenia dzieł sztuki/

15.45 – 17.15 Prof. Rodorico Giorgi, /The use of nano systems for the restoration of paper and wood/ /Zastosowanie nanomateriałów do konserwacji papieru i drewna./

17.30 – 19.00 Prof. Piero Baglioni//Prof. Debora Berti, Detergency, wetting and de-wetting/ /Detergencja, zwilżanie i osuszanie powierzchni/

Profesorowie: Piero Baglioni, Debora Berti i Rodorico Giorgi zatrudnieni są na Wydziale Chemii Uniwersytetu we Florencji. Od wielu lat zajmują się i specjalizują w zastosowaniu nanotechnologii w konserwacji dzieł sztuki.

Wykłady są otwarte dla wszystkich chętnych. Będą wygłaszane w języku angielskim. Zapewnione tłumaczenia symultaniczne.