Zapraszamy na KOBED KONGRES BEZPIECZEŃSTWA DZIEDZICTWA „Nowoczesne technologie w służbie ochrony dóbr kultury” w Gdyni.

Organizatorami Kongresu Bezpieczeństwa Dziedzictwa są Akademia Marynarki Wojennej Instytut Bezpieczeństwa Dziedzictwa i Miasto Gdynia
CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA
Celem Kongresu będzie prezentacja w teorii i praktyce możliwości, jakie dają najnowsze rozwiązania
techniczne i technologiczne w wielu aspektach szeroko pojętego bezpieczeństwa obiektów materialnego dziedzictwa kultury – od zabezpieczeń technicznych, poprzez laserowe czyszczenie oraz rentgen
i tomografię obiektów zabytkowych, po skanowanie 3D obiektów zabytkowych, w tym tych znajdujących się na dnie morskim. Planowane przedsięwzięcie da wyjątkową możliwość prezentacji zastosowania nowych technologii w sektorze bezpieczeństwa obiektów zabytkowych i zbiorów, w tym prezentację ich możliwości technicznych na stanowiskach rozmieszczonych w miejscu Kongresu i w jego
pobliżu oraz wymiany wiedzy, potrzeb i doświadczeń przedstawicieli różnych środowisk i branż
obecnych na Kongresie. Wobec bieżących wydarzeń w Ukrainie, część wystąpień zostanie poświęcona doświadczeniom naszych wschodnich sąsiadów w zakresie skuteczności tradycyjnych zabezpieczeń obiektów zabytkowych i zbiorów, stosowania nowych technologii i weryfikacji założeń planów
ochrony zabytków na wypadek zaistnienia konfliktu zbrojnego.
W założeniu Organizatorów planowane wydarzenie ma zbliżyć środowiska, właścicieli i zarządców
zabytków, służby oraz instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo dóbr kultury. Umożliwienie bezpośredniego kontaktu, dialogu oraz wymiany spostrzeżeń stron zaangażowanych na tej płaszczyźnie
będzie stanowić novum w dyskursie naukowym. Organizatorom zależy, by prowadzonym debatom towarzyszyły praktyczne działania, warsztaty, pokazy oraz prezentacje technik, technologii oraz zastosowań nowych narzędzi wykorzystywanych w ochronie dóbr kultury.

Źródło i więcej informacji pod linkiem.