10 marca 2021 roku Instytut Myśli Polskiej im. W. Korfantego wraz ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zaprasza na coroczną sesję konserwatorską, pt. „Nowe funkcje w zabytkach”. Ze względu na sytuację epidemiczną spotkajmy się wirtualnie w godzinach 10.00-12.00 na YOUTUBE pod linkiem.

Podczas sesji specjaliści zajmą się zagadnieniami konserwatorskimi związanymi z adaptacjami zabytków do nowych funkcji. Celem wydarzenia jest popularyzacja problematyki związanej z problematyką konserwatorską i dziedzictwem kulturowym województwa śląskiego.

Referaty wygłoszą kolejno:

Andrzej Grzybowski: „Nowe życie w zabytkowej architekturze”

Na przykładach kilku obiektów w miastach górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii, przedstawiono adaptacje zabytkowych obiektów do nowych potrzeb zrealizowane w ostatnich latach.

Bolesław Błachuta:Adaptacja zabytkowych obiektów byłej kopalni węgla kamiennego Katowice dla potrzeb nowego Muzeum Śląskiego”

Tematem wystąpienia jest przedstawienie zwięzłego raportu z przebiegu rozpoczętego w 2011 roku i wciąż trwającego, złożonego procesu realizacji prac budowlano-konserwatorskich, mających na celu adaptację wszystkich zachowanych do chwili obecnej, zabytkowych obiektów pokopalnianych dawnej KWK „Katowice” dla potrzeb nowego Muzeum Śląskiego. Otwarcie dla zwiedzających nowej siedziby Muzeum Śląskiego – łącznie z przedstawionymi, zaadaptowanymi dla potrzeb nowej funkcji muzealnej zabytkowymi obiektami pokopalnianymi, nastąpiło 26 czerwca 2015 roku, stając się długo oczekiwanym, historycznym wydarzeniem.

Bożena Boba-Dyga: „Aranżacje konserwatorskie w zabytkowej architekturze. Próba definicji i charakterystyka na wybranych przykładach”

W zakresie teorii i praktyki konserwatorskiej funkcjonuje szereg zazębiających się pojęć, istnieje też dużo nieścisłości. Działania o twórczym charakterze w zakresie konserwacji i restauracji określane są aranżacją lub/i projektem konserwatorskim. Oba te pojęcia nie mają dostatecznego umocowania w przepisach prawnych. W obliczu rosnącego zainteresowania zabytkową architekturą porządkowanie pojęć zyskuje na znaczeniu i aktualności. W ramach wykładu  zaprezentowane zostaną aranżacje m.in. z terenu Krakowa.

Ewa Pokorska-Ożóg: „Adaptacja obiektów zabytkowych na przykładzie m.in. Gliwic”

Remonty, przebudowy, adaptacje, zmiany sposobu użytkowania obiektów zabytkowych, a potocznie mówiąc wszelkiego rodzaju modernizacje, to teren „walki” konserwatorów zabytków i projektantów (architektów, budowlańców, konstruktorów), którzy są wspierani przez inwestorów finansujących wspomniane modernizacje. Jak pogodzić te dwie strony? Jak znaleźć złoty środek, rozwiązanie zadawalające jednych i drugich fachowców? Jak zachować w jak najlepszym stanie to, co wartościowe pod względem zabytkowym, historycznym?