Koło Naukowe Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki , Samorząd Wydziału Konserwacji oraz Samorząd Doktorantów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zapraszają do udziału w IV Międzynarodowej Konferencji Konserwatorskiej Studencko-Doktoranckiej. 

W konferencji naukowej wezmą udział przedstawiciele z ponad 30 ośrodków akademickich i uniwersyteckich na całym świecie.  Na konferencji zostanie poruszona tematyka pracy konserwatorów w zespołach interdyscyplinarnych. Swoje prace w formie prezentacji ustnych oraz posterów przedstawią studenci związani między innymi z kierunkami studiów: historia sztuki, architektura, chemia, fizyka, a przede wszystkim konserwacja dzieł sztuki.

Motywem identyfikującym konferencję jest Ołtarz Mariacki z Bazyliki Mariackiej w Krakowie.

Konferencja odbędzie się 6-8 listopada 2019 roku w auli głównej ASP przy Placu Matejki 13 w Krakowie.

Program konferencji dostępny pod linkiem.

Lista uczestników, tematy oraz skróty wystąpień dostępne pod linkiem.

Wstęp: wolny

Więcej informacji dostępnych pod linkiem: https://www.facebook.com/2MKSKiR/

Patronaty Honorowe: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bazylika Mariacka w Krakowie, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Ogólnopolska Rada Konserwatorów Dzieł Sztuki Związku Polskich Artystów Plastyków OK, Muzeum Narodowe w Krakowie

Patroni: Muzealia w Konserwacji, Icar Journal, Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia

Partnerzy: Miasto Kraków

Patroni medialni: TVP 3 Kraków, Radio Kraków, krakow.pl, Renowacje i Zabytki, Jak, Radiofonia

Sponsor: Keim

Komitet Honorowy: Rektor ASP w Krakowie prof. dr hab. Stanisław Tabisz, Dziekan Wydziału Konserwacji i Renowacji Dzieł Sztuki ASP dr hab. Maria Lempart-Geratowska, prof. ASP, ks. Infułat, Archiprezbiter Bazyliki Mariackiej w Krakowie dr Dariusz Raś, Przewodniczący Sekcji Konserwacji Dzieł Sztuki Okręgu Krakowskiego ZPAP Piotr Białko, Wojewódzki Małopolski Konserwator Zabytków – dr hab. Monika Bogdanowska, dr hab. Andrzej Betlej – Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie.

Serdecznie zapraszamy!