Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej:

 III EDYCJA KONFERENCJI – FOTOWOLTAIKA A OBIEKTY HISTORYCZNE  05 – 06 LISTOPADA 2021

 Ogólnopolska Rada Konserwatorów Dzieł Sztuki objęła patronat nad konferencją.

Organizator konferencji jakim jest Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego ma przyjemność zaprosić Państwa na kolejną edycję konferencji „Zabytki i Energia”.

Konferencja poświęcona jest problematyce ochrony i konserwacji budynków historycznych, ich dostosowaniu do aktualnych wymogów użytkowych oraz zużyciu energii i bilansowi energetycznemu.

Procesy termomodernizacji, wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy charakterystyk energetycznych przegród w obiektach dawnych mierzą się niezmiennie z wymogami obowiązujących doktryn konserwatorskich. Osiąganie na tym polu kompromisów projektowych i użytkowych jest wobec ciągłego rozwoju nowatorskich technologii zagadnieniem aktualnym, choć złożonym i dynamicznym. Jednoznaczne pogodzenie interesów różnych stron procesu budowlanego na omawianych płaszczyznach nie zawsze okazuje się zadaniem łatwym.

W bieżącym roku odbędzie się trzecia edycja konferencji „Zabytki i Energia”. Tym razem tematem przewodnim spotkań jest fotowoltaika i jej relacja z budynkami historycznymi. Bazując na doświadczeniach europejskich oraz coraz częstszych przykładach polskich, istotnym wydaje się współtworzenie, rozwijanie, a także zdefiniowanie prawidłowego wzorca działań wszystkich stron procesu budowlanego w aspekcie możliwości zastosowania ogniw fotowoltaicznych w obiektach historycznych. Środowiska projektantów, konserwatorów zabytków, wykonawców oraz użytkowników mogą w tej materii wypracować wielopłaszczyznowy konsensus oparty na wielokryterialnych ocenach zasadności przyjmowanych rozwiązań.

„Fotowoltaika a obiekty historyczne” to zatem głos w dyskusji nad połączeniem tradycji z przyszłością, dawnej substancji materialnej i odnawialnych źródeł energii oraz paradygmatem konserwatorskim i użytkowym. To głos teorii,  praktyki oraz bieżących wyzwań stawianych przez rynek i jego interesariuszy.  Gorąco zapraszamy do wzięcia czynnego udziału w konferencji!

Konferencja odbywać się będzie w trybie hybrydowym, z obowiązkiem rejestracji uczestników.

Stacjonarnie:

Politechnika Krakowska, Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego ul. Szlak 42, 31-153 Kraków

Zdalnie:

Poprzez platformę: clickmeeting

Więcej informacji oraz rejestracja na stronie internetowej: zie.pk.edu.pl