Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, Biblioteka Śląska i Regionalny Instytut Kultury ma zaszczyt zaprosić na spotkanie poświęcone dziedzictwu architektury zrealizowanej w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej Architektura – Pamięć – Polityka. Zrozumieć czy zacierać ślady.
Spór o dziedzictwo PRL. Odbędzie się ono 18 kwietnia 2018 o godz. 18:00 i zostanie poprzedzone wykładem inaugurującym otwarcie wystawy Bolesława Stelmacha Poszukiwania Struktur.
Spotkanie będzie miało formę dyskusji prowadzonej przez prof. Ewę Chojecką, wybitną historyk sztuki. Udział w niej wezmą ponadto architekt, zdobywca Honorowej Nagrody Stowarzyszenia Architektów Polskich i dyrektor Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki prof. Bolesław Stelmach, Konserwator Wojewódzki Łukasz Konarzewski, dyrektor Biblioteki Śląskiej prof. Jan Malicki oraz prof. Magdalena Żmudzińska, badacz dziedzictwa architektonicznego na Górnym Śląsku.
Wydarzenie jest częścią działań, które jako Stowarzyszenie organizujemy w celu promocji wiedzy o architekturze i ochrony dziedzictwa. Dlatego też dyskusja będzie poprzedzona promocją publikacji Reflektory. Interdyscyplinarne spojrzenie na dziedzictwo architektury Górnego Śląska drugiej połowy XX wieku oraz prezentacją wygranych realizacji w plebiscycie Złota dziesiątka architektury Katowic II połowy XX wieku.
Dyskusja odbędzie się w Galerii Architektury SARP w Katowicach przy ulicy Dyrekcyjnej 9.
Zostanie poprzedzona wykładem prof. Bolesława Stelmacha, który odbędzie się o godz. 16:00. W razie pytań lub w celu potwierdzenia obecności proszę o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 32 253 97 74.