Debata

Krakowskie kamienice – poważna rewitalizacja

czy powierzchowna estetyzacja przestrzeni miejskiej?

 8 grudnia 2020 r., o godz. 18.00

Transmisja: www.facebook.com/PalacKrzysztofory

Spacerując ulicami centrum Krakowa, z łatwością dostrzeżemy, jak wiele kamienic przeszło w ostatnich kilkunastu latach remonty i odzyskało swój dawny blask. Wokół kolejnych budynków rosną rusztowania. Zwykle odnawiane są stale użytkowane obiekty, ale niekiedy do życia przywracane są takie, które ze względu na swój stan były opuszczone. Jednak czy zawsze remont zabytkowej kamienicy jednoznacznie wiąże się z rzeczywistą poprawą jej stanu? Niekiedy mamy do czynienia jedynie z powierzchownym odświeżeniem fasady, wzmacniającym prestiż lokalizacji, podczas gdy struktura obiektu nadal pozostaje w złej kondycji. Jeszcze większe kontrowersje budzą rewitalizacje, w czasie których dokonuje się dużych ingerencji w układ funkcjonalny budynku.

Jak wygląda skala wymienionych zjawisk? Czy to, co dzieje się z krakowskimi kamienicami, możemy nazywać poważną rewitalizacją, czy też powierzchowną estetyzacją przestrzeni miejskiej?  Jak w związku z pandemią zmieniła się i zmieni sytuacja zabytkowych budynków w sercu miasta?

O tym rozmawiać beda paneliści:

dr hab. Bogusław Krasnowolski, prof. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Zastępca Przewodniczącego Społecznego Komitet Odnowy Zabytków Krakowa,

dr Michał Wiśniewski, Międzynarodowe Centrum Kultury, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,

Robert Piaskowski, Pełnomocnik Prezydenta Krakowa ds. Kultury,

Maciej Wilamowski, dyrektor Biura Społecznego Komitet Odnowy Zabytków Krakowa.

Moderatorem spotkania będzie dr Michał Niezabitowski, dyrektor  Muzeum Krakowa.