10 marca 2021 roku Instytut Myśli Polskiej im. W. Korfantego wraz ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zorganizował coroczną sesję konserwatorską, pt. „Nowe funkcje w zabytkach”. Ze względu na sytuację epidemiczną konferencja odbyła się w formie zdalnej. Referatów można wysłuchać pod linkiem.