Minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński przedstawił reprezentantom stowarzyszeń twórczych skalę i zakres działań pomocowych dla ludzi kultury przygotowanych zarówno przez ministerstwo, jak i rząd w ramach ogólnych narzędzi osłonowych dla polskiej gospodarki. Podczas spotkania Zespołu Antykryzysowego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego dyskutowano o ewentualnym rozszerzeniu zakresu wsparcia oraz zmianach w ramach już funkcjonujących rozwiązań.

Więcej informacji pod linkiem.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/kultura/minister-kultury-przedstawil-srodowiskom-tworczym-zakres-dzialan-pomocowych