Dotarła do nas wiadomość o śmierci małżeństwa konserwatorów Wacławy i Wiesława Domasłowskich. To niepowetowana strata dla naszego środowiska konserwatorskiego.

Uroczystości pogrzebowe będą miały miejsce na cmentarzu św. Jerzego w Toruniu, przy ul. Gałczyńskiego w sobotę 27 lutego 2021 r. o godz. 14.30.

Mgr Wacława Szmidel-Domasłowska urodziła się w 1935 roku w Warszawie. Ukończyła Liceum Plastyczne w Częstochowie. W latach 1956-61 studiowała konserwację zabytków na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Pracę zawodową rozpoczęła w 1961 roku w Przedsiębiorstwie Państwowym Pracownie Konserwacji Zabytków w Gdańsku, a po paru latach kontynuowała pracę w Toruniu. Była wybitna specjalistką w zakresie konserwacji malarstwa. Brała udział w szeregu realizacjach konserwatorskich przy znaczących obiektach zabytkowych w kraju. Prowadziła nadzory konserwatorskie, wydawała opinie, dzieliła się swą wiedzą z konserwatorami malarstwa. Jej zasługą było opracowanie metody konserwacji zabytków z bursztynu i wykorzystanie w pracach konserwatorskich.

Kierowała pracami przy polichromiach ściennych w Toruniu i Okoninie w ramach Programu Rządowego i Resortowego „Konserwacja Zabytkowych Wnętrz (1996 -1998). Pracowała przy konserwacji zabytków ruchomych w Malborku, Zamartem, Golubiu-Dobrzyniu, Poczdamie, Lubece, Quedlinburgu.

Nadzorowała i konsultowała prace konserwatorskie min w drewnianym kościele parafialnym w Pieraniu, we wnętrzach pałacu w Dobrzycy i innych.

Cechowała ją postawa życzliwości oraz umiejętność dobrego komunikowania się zarówno z inwestorami jak i wykonawcami prac.

Od lat 70-tych była rzeczoznawcą zarówno Ministerstwa Kultury, jak i Sekcji Konserwacji a potem ORKDS ZPAP. W latach 2000 – 2008 była członkiem Rady przy Wojewódzkim Wielkopolskim Konserwatorze Zabytków w Poznaniu.

Odpowiedzialne podejście do zawodu kierowało ją do działań na rzecz środowiska konserwatorskiego. Wiele lat pełniła funkcję Przewodniczącej Sekcji Konserwacji Okręgu w Toruniu Związku Polskich Artystów Plastyków.

Przez kilkanaście lat była członkiem ORKDS a w latach 1993-2003 Wiceprzewodniczącą ORKDS przy ZG ZPAP.

W roku 2005 r. została odznaczona złotą odznaką Za Opiekę Nad Zabytkami a w 2016, na Konferencji Konserwatorskiej, srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” .

Zmarła 9 lutego 2021 roku.

Jej mąż, profesor dr hab. Wiesław Domasłowski, wybitny chemik i konserwator zabytków, wychowawca wielu pokoleń konserwatorów, zmarł 19.02.2021 w Toruniu. Był założycielem i pierwszym kierownikiem Zakładu Konserwacji Elementów i Detali Architektonicznych (1969-2000), dyrektorem Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa na Wydziale Sztuk Pięknych (1984-1987), prorektorem UMK w Toruniu (1978–1981). Ekspert i autorytet w dziedzinie konserwacji rzeźby kamiennej i architektury w kraju i na świecie, członek stowarzyszeń międzynarodowych  m.in. UNESCO (od 1971), ICOMOS. Autor ponad 100 publikacji naukowych. Odznaczony wieloma nagrodami państwowymi i uczelnianymi. Do najważniejszych zaliczyć należy: Krzyż Oficerski i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Nagroda im. Profesora Jana Zachwatowicza (2014), Medal Honorowy Prezydenta Miasta Torunia “Thorunium” (2016). 

Źródło: link.

Fot. Andrzej Skowroński