Zmarł architekt, konserwator zabytków prof. Jan Tajchman — poinformował we wtorek zarząd główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Uczony związany był przez dziesięciolecia z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu.

„Z wielkim smutkiem informujemy, że 29 grudnia 2020 zmarł prof. dr hab. inż. arch. Jan Tajchman – wybitny uczony, człowiek powszechnie lubiany i szanowany” – poinformował zarząd główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

Jan Tajchman urodził się 21 maja 1929 r. w Krośniewicach. Studia ukończył na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej w 1953 roku. W 1962 r. został absolwentem Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Siedem lat później ukończył kurs konserwatorski w Centro Internazionale di Studi per la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali w Rzymie, a w 1974 r. obronił na Politechnice Wrocławskiej pracę doktorską.

Doktorem habilitowanym został w 1989 roku. W latach 1990-96 pełnił funkcję dziekana Wydziału Sztuk Pięknych UMK.

W swojej pracy skupiał się głównie na problematyce historycznej i konserwatorskiej zabytków architektury. Przez dziesięciolecia działał m.in. w sekcji Architektury i Urbanistyki oraz Ochrony Zabytków IV Wydziału PAN (1969-92), Stowarzyszeniu Architektów Polskich (od 1954 r.), Stowarzyszeniu Historyków Sztuki (od 1964 r.), Stowarzyszeniu Konserwatorów Zabytków (od 1984 r.), Radzie Konserwatorsko-Budowlana Diecezji Toruńskiej (od 1994 r.).

W 2005 roku otrzymał najwyższe odznaczenie przyznawane przez prezydenta Torunia — medal Thorunium.

Podkreślano, że to on wraz z prof. Marianem Arszyńskim był autorem dokumentacji opisowo-analitycznej, kartograficznej oraz fotograficznej do wniosku o wpisanie toruńskiego Starego Miasta na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Wpisu dokonano w 1997 roku.

„To wielka strata dla polskiej nauki, kultury i środowiska konserwatorskiego. Rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom Pana Profesora składam najszczersze wyrazy współczucia. Cieszę się, że mogłam poznać go osobiście. Był autorem licznych publikacji z zakresu ochrony i konserwacji obiektów architektonicznych, autorytetem, który zarażał pasją do piękna z przeszłości rzesze studentów i wykształcił pokolenia polskich konserwatorów zabytków” – napisała w mediach społecznościowych wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Magdalena Gawin. 

Źródło tekstu: link.

Źródło fotografii: link.