ZMARŁ PROF. FRANCISZEK ZIEJKA – PRZEWODNICZĄCY SPOŁECZNEGO KOMITETU ODNOWY ZABYTKÓW KRAKOWA
19 lipca 2020. Historyk literatury i kultury, były rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego od 2005 roku stał na czele Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Zmarł w wieku 80 lat.
Profesor Franciszek Ziejka związał się na trwałe z Krakowem wraz z podjęciem studiów polonistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dawna stolica Polski, widziana jako fundament nowoczesnej polskiej tożsamości, była przez dziesięciolecia przedmiotem naukowego zainteresowania Profesora. Z dorobku młodopolskiego Krakowa, a szczególnie z twórczości Stanisława Wyspiańskiego, Profesor Franciszek Ziejka wydobywał wątki współtworzące do dziś istotę polskiej świadomości. Będąc wieloletnim wykładowcą uczelni we Francji i Portugalii, ukazywał rozwój polskiej kultury w szerokim, europejskim kontekście, upamiętniając w swych książkach ślady zapisane przez polskich twórców w dziejach m.in. Rzymu i Paryża.
Profesor Franciszek Ziejka był dziekanem Wydziału Filologicznego, prorektorem, a następnie rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Czasy jego rektoratu (1999–2005) przypadły na okres szybkiego rozwoju uczelni, w tym rozpoczęcia budowy Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego – jednego z największych przedsięwzięć inwestycyjnych Niepodległej Rzeczypospolitej w dziedzinie nauki i szkolnictwa wyższego. Był niezwykle zaangażowany w konsolidację polskiego środowiska akademickiego, stojąc na czele Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Za swoje zasługi był odznaczany wysokimi odznaczeniami, w tym Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Legią Honorową Republiki Francuskiej.
W 2005 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powołał Profesora Ziejkę na stanowisko przewodniczącego Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Tę wymagającą dużego osobistego zaangażowania, całkowicie społeczną pracę, Profesor traktował w kategoriach misji. Widział w niej kontynuację podejmowanego przez pokolenia Polaków od początku XIX wieku społecznego wysiłku na rzecz zachowania i restauracji polskiego dziedzictwa, którego perłą pozostaje niezmiennie zabytkowy Kraków.
Źródło informacji: link.
Fot. Paweł Krzan, źródło jw.