Anna Pawłowska ur. 01. 11. 1920 r. w Krakowie zmarła 29. 09. 2017 r. w Krakowie.

Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom (Nr 26) uzyskała 1952 r. na Wydziale Konserwacji Dzieł Sztuki (obecnie Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki).

Całe swoje życie zawodowe poświęciła ratowaniu zabytków. Jest autorką konserwacji i aranżacji ekspozycyjnej wielu obiektów zabytkowych – malowideł ściennych, obrazów i rzeźb polichromowanych. Często prace realizowała wraz ze swoją siostrą również konserwatorką dzieł sztuki – Zofią Pawłowską.

Do jej ważniejszych realizacji można zaliczyć konserwację polichromii ściennej z XVI i XVIII wieku w Kościele p.w. NMP w Chomranicach koło Nowego Sącza, konserwację polichromii z XVII wieku w kościele p.w. św. Leonarda w Lipnicy Murowanej, konserwację polichromii w Kościele pw. św. Józefa w Pogórskiej Woli koło Tarnowa, którego początki sięgają XVIII wieku, konserwację polichromii z XVIII wieku w kościele drewnianym p.w. św. Sebastiana w Strzelcach Wielkich koło Brzeska, konserwację polichromii wraz z rzeźbami z kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Małej koło Ropczyc, konserwację konfesjonału z XVI wieku  wraz z rzeźbą św. Świerada z kościoła pw. św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta z Tropia nad Dunajcem koło Nowego Sącza, konserwację rzeźby Matki Bożej z Dzieciątkiem z XVI wieku z kościoła pw. NMP Wniebowziętej w Przeczycy,  konserwację zaskrzynień w kościele p.w. NMP Na Burku w Tarnowie.

Realizowała własne projekty z zakresu polichromii sakralnej m.in. w kościołach pw. Matki Bożej Królowej Świata w Kisielicach i pw. św. męczenników Jana i Pawła w Mikołajewie koło Tarnowa.

Od 1980 roku do czasu przejścia na emeryturę pracowała w pracowni konserwatorskiej w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie. W ramach pracy w muzeum odnawiała liczne obrazy, rzeźby i ołtarze będące cennymi eksponatami.

Działalność społeczna i zawodowa Anny Pawłowskiej przez całe życie podporządkowana była konsekwentnie ochronie kultury i dziedzictwa narodowego. Miała ku temu doskonałe przygotowanie teoretyczne i praktyczne: łączyła wiedzę z historii sztuki i konserwacji malarstwa monumentalnego oraz doświadczenia z pracy w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie. Będąc osobą samotną mogła w pełni poświęcić się prowadzeniu indywidualnie lub zespołowo prac ratujących zabytki głównie na terenie Diecezji Tarnowskiej.

W pracy zawodowej miała doskonały kontakt z inwestorami tak świeckimi jak i duchownymi, uczestniczyła w licznych komisjach konserwatorskich gdzie kierowała do młodszych kolegów cenne uwagi, wspierała i motywowała pozytywnie innych konserwatorów.

Anna Pawłowska 60 lat temu była jedną z założycieli Sekcji Konserwacji Dzieł Sztuki przy Okręgu Krakowskim Związku Polskich Artystów Plastyków w Krakowie. Przez wiele lat uczestniczyła w pracach społecznych na rzecz środowiska.

Za pracę na rzecz Kościoła Katolickiego została uhonorowana nagrodą Brata Alberta. W 2017 r. w związku z jubileuszem 60-lecia Sekcji Konserwacji Dzieł Sztuki przy Okręgu Krakowskim Związku Polskich Artystów Plastyków za całokształt pracy zawodowej i społecznej została uhonorowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

Pogrzeb Ś.P. Anny Pawłowskiej odbędzie się w Krakowie na Cmentarzu Salwatorskim
o godz. 12. w dniu 11-go Października 2017 r. (środa)

Pogrążeni w smutku koleżanki i koledzy członkowie Sekcji Konserwacji Dzieł Sztuki przy Okręgu Krakowskim Związku Polskich Artystów Plastyków w Krakowie.