Zmarła Koleżanka Śp Krystyna Sokół-Gujda.

Pogrzeb odbędzie się 27 sierpnia o godz. 11:40 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Wszystkich wybierających się na uroczystość, prosimy o zastosowanie się do zasad epidemicznych.

Krystyna Sokół-Gujda (1931-2020).

Urodziła się 20.01.1931 r. w Krakowie. Zmarła 20 sierpnia 2020 r. w Krakowie. Była konserwatorką dzieł sztuki, malarką, specjalistką w dziedzinie konserwacji malarstwa sztalugowego, rzeźby drewnianej polichromowanej oraz malarstwa monumentalnego.

Uczyła się w Gimnazjum Wandy na Oleandrach oraz w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie, zdając maturę w 1950 roku. Dalszą edukację kontynuowała na Uniwersytecie Jagiellońskim studiując historię sztuki (1953), a następnie na Wydziale Konserwacji Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1955). W roku 1977 ukończyła Podyplomowe Studium Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od roku 1963 była członkiem zwyczajnym Okręgu ZPAP w Krakowie.

W latach 1956-1978 była zatrudniona w Państwowych Pracowniach Konserwacji Zabytków w Krakowie, gdzie od 1969 roku pełniła funkcję Głównego Konserwatora. W latach 1983-1984 uczyła konserwacji rzeźby w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie.

Czynnie uczestniczyła w działalności organizacji społecznych m.in. była członkiem Prezydium Sekcji Konserwacji Okręgu Krakowskiego ZPAP oraz Zarządu Głównego Sekcji Konserwacji (przed rozwiązaniem ZPAP w stanie wojennym struktura była bardziej rozbudowana).

Od 1977 roku pełniła funkcję rzeczoznawcy Ministerstwa Kultury i Sztuki w dziedzinie konserwacji dzieł sztuki.

Odznaczona medalem 20-lecia PKZ (1976), Złotą Odznaką za Opiekę nad Zabytkami (1976), Złotą Odznaką ZPAP (1977), Honorową Odznaką Honoris Gratia (2016), Honorową Odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2017).

Wykonywała prace konserwatorskie przy malowidłach i dekoracji stiukowej G. B. Falconiego w kaplicy św. Karola Boromeusza w kościele parafialnym w Niepołomicach (1956-1960), gotyckich obrazach: M.B. z Dzieciątkiem z Jadownik (1963-1964), Sacra Conversatione z Pisarzowic (1971), barokowych dekoracjach malarskich z kościoła w Kazanowie (1973-1974), gotyckiej polichromii w kościele w Drzewicy (1970-1972) oraz wystroju Sali koncertowej w Pałacu de Talleyranda w Paryżu (1971).

Od 1978 roku realizowała prace konserwatorskie przy malowidłach ściennych: A. Swacha w kościele Filipinów w Studziannej (1979), Hotelu Francuskim w Radomiu (1982), Librari w Collegium Maius w Krakowie (1983), w kościołach: w Gorzkowie (1985-1986), w Dalewicach (1986), w Książu Wielkim (1987), w Kromołowie (1992), p.w. św. Szczepana w Krakowie (1993-1994), w Racławicach Olkuskich (1995-1996) oraz w Orawce (2000-2004).

Pracowała przy gotyckiej Golgocie na elewacji kościoła p.w. św. Marka w Krakowie (1981), Kurtynie Siemiradzkiego w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie (1982), tryptyku z Korytnicy (1986-1988), XVI. obrazie Matki Boskiej z Dzieciątkiem z kościoła p.w. św. Szczepana w Krakowie.

Najważniejszą autorską realizacją konserwatorską w jej dorobku jest odkrycie, odsłonięcie i pełna konserwacja XV. dekoracji ściennej w kościele w Działoszycach (1980-1982).

Zajmowała się autorsko malarstwem sztalugowym, realizowanym w technikach: olejnej, akwarelowej, temperowej i pastelu. Tematami jej obrazów były: portret, martwa natura oraz pejzaż. Artystka brała udział w licznych wystawach zbiorowych m.in. w Salonach Malarstwa ZPAP w Pałacu Sztuki w latach: 1961, 1989, 1992, 1994; Jubileuszu ZPAP w 2001 roku –  w Galerii „Pryzmat” Kraków, oraz wystawie „Legiony Polskie 1914-1918”, w Muzeum Narodowym w Krakowie w 2015 roku.

W 1990 roku miała indywidualną wystawę w Dworku Białoprądnickim w Krakowie. Podsumowaniem pracy artystycznej była Jubileuszowa Wystawa z okazji 60-lecia pracy  twórczej w MOK w Krakowie w 2016 roku.

Całe swoje życie poświęciła sztuce łącząc konserwację zabytków z malarstwem. Swoją pasję artystyczną i fascynację zawodem przekazała kolejnym pokoleniom.