Ze smutkiem zawiadamiamy, że 25 lutego zmarła dr Halina Rosa, przez wiele lat związana z Ogólnopolską Radą Konserwatorów Dzieł Sztuki przy ZG ZPAP, oraz Sekcją Konserwacji ZPAP Okręg Toruń i Zakładem Konserwacji Papieru i Skóry Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę, 3 marca 2018 r. o godzinie 14.00, w kościele p.w. Św. Anny w Wałbrzychu – Szczawienko.

Dr Halina Rosa od czasu ukończenia studiów w 1971 roku pracowała w Zakładzie Konserwacji Papieru i Skóry Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK. Należała do pierwszych absolwentów specjalności Konserwacja Papieru i Skóry. Aktywnie tworzyła i rozwijała program zajęć dydaktycznych, dając zaczątek ich obecnego kształtu. Zawsze lubiła konserwatorskie wyzwania i tą pasją zarażała zarówno pracowników Zakładu, jak i studentów. W 1985 roku obroniła pracę doktorską pt. Opracowanie metod sztucznego postarzania papieru dla badań konserwatorskich wykonaną pod kierunkiem prof. Alicji Strzelczyk. Była opiekunem 88 prac dyplomowych i 57 prac magisterskich. W 1997 roku wspólnie z konserwatorami i bibliotekarzami zorganizowała akcję ratowania po powodzi książek i archiwaliów z Wrocławia i Opola. Brała udział w programach badawczych Zakładu, m.in.: Kwaśny papier – ratowanie w skali masowej polskich zbiorów książek i archiwaliów XIX i początku XX wieku, Biotechnologia w konserwacji zabytków. Aktywnie działała w Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Toruńskiego, w sekcji konserwatorskiej. Prowadziła Toruńskie Stowarzyszenie dla Ratowania Książek i Archiwaliów po powodzi. Była autorem wielu publikacji z dziedziny konserwacji i badań konserwatorskich.

Głównym tematem jej zainteresowań badawczych i konserwatorskich były obiekty zabytkowe na podłożu pergaminowym i skórzanym. Opracowała szereg zagadnień związanych z tym rodzajem zabytków i metod ich konserwacji-restauracji. Utrzymywała kontakty z wieloma bibliotekami i muzeami w Polsce. Starała się propagować profilaktykę i programowanie prac konserwatorskich w tych instytucjach. Była nauczycielem wielu pokoleń konserwatorów zabytków. W 2013 roku przeszła na emeryturę.

Źródła:
biografia: https://www.facebook.com/wydzialsztukpieknychumkwtoruniu/?hc_ref=ARQv4Y5yh-r_Dtt6ujq8IORffczZVGCEN1-F0ZuwMYoxtA9YLRZzCg7Qp70YlooPzDY&pnref=story
fotografia: https://www.facebook.com/wydzialsztukpieknychumkwtoruniu/posts/978302768988535