Barbara Jaskowska, urodzona 10 marca 1952 roku, zmarła 4 listopada 2020 roku. Pogrzeb odbędzie się dn. 18 listopada 2020 (środa) o godzinie 12:00 na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

Barbara Jaskowska była absolwentką V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie.        Dyplom na ASP w Krakowie, na wydziale konserwacji uzyskała w 1980 roku. Po studiach  współpracowała z konserwatorem zabytków Zbigniewem Jaskowskim.

W latach 1979-1983 przeprowadzili wspólnie konserwację renesansowego ołtarza  i cennego obrazu szkoły włoskiej „ Zdjęcie z krzyża” w farze w Bieczu. Od 1992 roku pracowała w pracowni konserwacji malarstwa Zamku Królewskiego na Wawelu. W 1998 choroba zmusiła ją do przejścia na rentę. Wycofała się wtedy całkowicie z działalności konserwatorskiej, artystycznej i życia towarzyskiego.