W związku z upływającą kadencją zostały przeprowadzone w dniu 27.05.2019 wybory do Rady Sekcji Konserwacji Dzieł Sztuki ZPAP Okręgu Krakowskiego oraz Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki przy Zarządzie Głównym ZPAP. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbyło się w Domu Plastyków przy ul. Łobzowskiej 3 w Krakowie.

W wyniku wyborów i ukonstytuowania się skład Rady Sekcji przedstawia się następująco:

Piotr Białko – przewodniczący,

Bożena Boba-Dyga – wiceprzewodnicząca,

Ewa Tymcik – sekretarz,

Bożena Klyszcz – przewodnicząca małopolskiego kolegium rzeczoznawców ORKDS,

Marek Sawicki,

Józef Stec – reprezentant środowiska nowosądeckiego,

Zbigniew Górowski – reprezentant środowiska tarnowskiego.

Do ORKDS jako przewodniczący wszedł Piotr Białko oraz wybrano: Bożenę Boba-Dyga, Piotra Białko, Marka Sawickiego, Bożenę Klyszcz, zastępstwo: Józef Stec, Zbigniew Górowski.