W dniu 7 listopada 2018 r. w Sali Wójtowskiej w Starym Ratuszu we Wrocławiu odbył się wernisaż wystawy z okazji 40-lecia  Sekcji Konserwacji Dzieł Sztuki Okręgu Wrocławskiego ZPAP pt.  ,,Wydobyli piękno, zatrzymali czas – 40 lecie Sekcji Konserwatorów Dzieł Sztuki przy ZPAP we Wrocławiu”. Wystawa na 23 planszach prezentuje dorobek konserwatorski środowiska skupionego w Sekcji. Jednocześnie jest to asumpt do obchodzonej uroczystości 100-lecia Niepodległości i 100-lecia Służb Konserwatorskich.  Przedstawiono historię powstania i działania ORKDS oraz historię i działania Sekcji. Zaprezentowany został film o zmarłym nestorze wrocławskich konserwatorów Zenonie Bradke zrealizowany przez syna. Koleżanka Dorota Kowalik-Kociszewska, przewodnicząca sekcji, przygotowała prezentację o systemie kształcenia konserwatorów z której ze zdziwieniem dowiedzieliśmy się, że konserwator aby ukończyć  6-letnie studia musi zaliczyć około 74 przedmioty w trakcie blisko 5000 godzin zajęć.

Uroczystość zaszczycili: Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków – Barbara Nowak-Obelinda, Wiceprezydent Wrocławia – Adam Grehl, Dyrektor Muzeum Narodowego – dr hab. Piotr Oszczanowski, Urząd Miejskiego Konserwatora Zabytków reprezentowali – Dariusz Szczyrbuła oraz Sławomir Bujak, Prezes Okręgu Wrocławskiego ZPAP – Piotr Wieczorek, Wicedyrektor Ośrodka Kultury i Sztuki – Andrzej Walus – współorganizator wydarzenia, Dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu – ks. prof. dr hab. Józef Pater, przedstawiciel Muzeum Miejskiego Wrocławia/Muzeum Sztuki Mieszczańskiej – mgr Jan Trzynadlowski, gdzie odbywa się wystawa. oraz Przewodniczący Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki przy ZG ZPAP Piotr Białko. W wydarzeniu uczestniczył także Prezes firmy KEIM  Sp. z o.o. – Wojciech Laska, który był  także współorganizatorem/sponsorem części powernisażowej.

Pani Konserwator Wojewódzka w imieniu MKiDN oraz Wojewody Dolnośląskiego wręczyła odznaczenia Koleżankom i Kolegom:

  1. Anna Babicka – złota odznaka ,,Za opiekę nad Zabytkami”
  2. Anna Kościów – złota odznaka ,,Za opiekę nad Zabytkami”
  3. Andrzej Rudner –  złota odznaka ,,Za opiekę nad Zabytkami”
  4. Michał Matuszczyk – złota odznaka ,,Za opiekę nad Zabytkami”
  5. Jolanta Marosik – złota odznaka ,,Za opiekę nad Zabytkami”
  6. Sławek Oleszczuk – odznaka honorowa ,,Zasłużony dla Kultury Polskiej”
  7. Dorota Wandrychowska – odznaka honorowa ,,Zasłużony dla Kultury Polskiej”
  8. Danuta Drabik-Wójtowicz – brązowy medal Zasłużony Kulturze ,,Gloria Artis”

Na spotkaniu była nieobecna koleżanka Elżbieta Grabarczyk – której przyznano odznakę honorową ,,Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Po wernisażu ok. 30 os. uczestniczyło we wspólnym spotkaniu w restauracji na placu Solnym.  Kuratorem wystawy jest Dorota Kowalik-Kociszewska,

Wystawa będzie dostępna w Ratuszu od 07-21.11.2018r.  Serdecznie Zapraszamy!

W 16 minucie wiadomości TVP Wrocław znalazła się informacja o wystawie, informacje pod linkiem.

Fot. Piotr Białko, Sławomir Oleszczuk