W dniu 8 Marca 2017 roku o godzinie 18:00 w Galerii Pryzmat w Domu Plastyka Okręgu Krakowskiego ZPAP odbył się wernisaż wystawy jubileuszowej z okazji 60-lecia Sekcji Konserwacji Dzieł Sztuki w Okręgu Krakowskim ZPAP.
Wernisaż zaszczycili swoją obecnością m.in: Prezes Zarządu Głównego ZPAP – Janusz Janowski (który przemówił na otwarciu), Główny Konserwator Muzeum Narodowego w Krakowie – Janusz Czop, Główny Konserwator Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Anna Per-Żywolewska, Zastępca Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie – Halina Rojkowska-Tasak, przedstawiciele Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie z prof. dr hab. Władysławem Zalewskim na czele, Dyrektor Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego – Joanna Florkiewicz-Kamieniarczyk, Prezes Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki – Joanna Daranowska-Łukaszewska, Prezes Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków – dr inż. arch. Jolanta Sroczyńska, Prezes Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich – Michał Zabłocki, przedstawiciel Krakowskiej Rady Pożytku Publicznego i Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury – Ewa Ryks, przedstawiciel z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej – dr inż. arch. Piotr Winskowski.
Wśród gości dali się zauważyć przedstawiciele Małopolskiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, członkowie Koła Naukowego WKiRDS ASP
w Krakowie, dziennikarze Dziennika Polskiego i TVP Kraków, przedstawiciele krakowskiego NGO.
Wystawę otwarli: Prezes Okręgu Krakowskiego ZPAP – Joanna Warchoł, Przewodniczący Sekcji Konserwacji Okręgu Krakowskiego i Przewodniczący ORKDS – Piotr Białko, Kurator Wystawy i v-ce Przewodnicząca ORKDS – Bożena Boba-Dyga.
Wystawa trwa do 21-go Marca 2017 roku. Galeria otwarta w godzinach 10:00 – 17:00.

Fotorelacja

Autor fotografii: Dariusz Milczarek – Kierownik Galerii Pryzmat.