W dniach od 18 kwietnia do 21 kwietnia 2017 roku odbędą się kolejne, warszawskie SPOTKANIA KONSERWATORSKIE – SZTUKA KONSERWACJI 2017.

Uroczyście będziemy obchodzić XX-lecie jako, że pierwsze takie wydarzenie miało miejsce w 1997 roku w Domu Artysty Plastyka przy ulicy Mazowieckiej.

Warszawskie SPOTKANIA KONSERWATORSKIE są najdłużej z powodzeniem funkcjonującym w Polsce, wydarzeniem konserwatorskim od czasu odzyskania niepodległości w 1918 roku i jedynym takim w historii naszego kraju.

Głównymi organizatorami są jak co roku Sekcja Konserwacji Dzieł Sztuki Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Muzeum Techniki i Przemysłu w Warszawie, Polska Izba Artystów Konserwatorów Dzieł Sztuki.

W związku z dwudziestoleciem SZTUKI KONSERWACJI postanowiliśmy podkreślić rolę artystów plastyków – konserwatorów dzieł sztuki odgrywaną na kulturalnej mapie naszego kraju zapraszając do współdziałania służby konserwatorskie w Bibliotece Narodowej.

Uroczyste otwarcie SZTUKI KONSERWACJI 2017 odbędzie się w gmachu głównym Biblioteki Narodowej w Alejach Niepodległości we wtorek 18 kwietnia o godzinie 12.

Następnie przez trzy dni wystąpienia i prezentacje konserwatorskie będą miały miejsce, jak zwykle, w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Arsenale Warszawskim oraz w Muzeum Techniki i Przemysłu w Pałacu Kultury i Nauki i w Domu Artysty Plastyka.

W Muzeum Techniki i Przemysłu w Sali Wielkiej pokażemy prezentacje najciekawszych dokonań konserwatorskich najlepszych wykonawców prac konserwatorskich.

Obchody dwudziestolecia SZTUKI KONSERWACJI 1997 – 2017 chcemy zakończyć w piątek 21 kwietnia 2017 roku pod wieczór „finisażem” wystawy konserwatorskiej członków Sekcji Konserwacji Dzieł Sztuki Okręgu Warszawskiego ZPAP i kameralnym koncertem sentymentalnych piosenek.

 Warszawskie SPOTKANIA KONSERWATORSKIE – SZTUKA KONSERWACJI 2017 są tak przygotowywane i prezentowane aby wszyscy zainteresowani ochroną oraz konserwacją obiektów zabytkowych mogli poszerzyć swoje zasoby wiedzy o najaktualniejsze informacje.

Zatem gorąco zapraszamy w gościnne progi Muzeum Techniki i Przemysłu, Państwowego Muzeum Archeologicznego, Biblioteki Narodowej i Domu Artysty Plastyka na spotkania z polskimi konserwatorami zabytków oraz osobami i firmami wspierającymi naszą działalność na polu ratowania oraz utrwalania narodowych dóbr kultury.

 Piotr Grzegorz Mądrach    komisarz  SZTUKI KONSERWACJI

 Władysław Weker  kurator  SZTUKI KONSERWACJI

 ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW  OKRĘG WARSZAWSKI

00-052 Warszawa ul. Mazowiecka 11A

SEKCJA KONSERWACJI DZIEŁ SZTUKI

 SZTUKA KONSERWACJI 1997 – 2017  SPOTKANIA KONSERWATORSKIE
 PROGRAM  ROBOCZY

 18 kwietnia 2017 roku – wtorek

BIBLIOTEKA NARODOWA w Warszawie

godzina 12 otwarcie

„SZTUKI KONSERWACJI 2017” i wystawy poświęconej konserwacji zbiorów bibliotecznych

konferencja konserwatorska „KONSERWACJA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH”      w przerwie zwiedzanie pracowni konserwacji masowej

19 kwietnia 2017 roku – środa

PAŃSTWOWE MUZEUM ARCHEOLOGICZNE

„ARSENAŁ” w Warszawie

od godziny 10 do godziny 16

konferencja „SZTUKA KONSERWACJI 2017”

20 kwietnia 2017 roku – czwartek

MUZEUM TECHNIKI I PRZEMYSŁU  Pałac Kultury i Nauki w Warszawie

godzina 10 do godziny 16

otwarcie wystawy „SZTUKA KONSERWACJI”

konferencja „SZTUKA KONSERWACJI 2017”

21 kwietnia 2017 roku – piątek

CENTRUM KREATYWNOŚCI

Praga ulica Targowa nr 56

godzina 10 do godziny 16

otwarcie wystawy

konferencja

„REWITALIZACJA WARSZAWSKIEJ PRAGI”

DOM ARTYSTY PLASTYKA

przy ulicy Mazowieckiej nr 11A w Warszawie

godzina 17

uroczysty „finisaż” wystawy

SEKCJI KONSERWACJI DZIEŁ SZTUKI O.W. ZPAP

i zakończenie obchodów XX-lecia  „SZTUKI KONSERWACJI”