Już od 40-lat przy OW ZPAP działa Sekcja Konserwatorów Dzieł Sztuki. Jest ona wspierana i od wielu lat koordynowana także przez  Ogólnopolską Radę Konserwatorów Dzieł Sztuki w Warszawie (ORKDS), która nakreśla kierunki i jest organem zrzeszającym konserwatorów z całej Polski. W 2016 r. to najpierw ORKDS, a następnie Sekcja w Krakowie przyjęły indywidualne Logo, które zdobi i reprezentuje ich działania. Na wniosek Przewodniczącej Sekcji Doroty Kowalik-Kociszewskiej przyjęto uchwałę na jednym z zebrań Sekcji i zdecydowano o zorganizowaniu konkursu. W ramach współpracy Sekcji (z Dorotą Kowalik-Kociszewską) i OW ZPAP (Piotrem Wieczorkiem, Krzysztofem Żmudzińskim) oraz ASP we Wrocławiu (Michałem Matuszczykiem), opracowano regulamin Konkursu na projekt Logo, którym zainteresowano studentów Pracowni Projektowania Komunikacji Wizualnej Katedry Wzornictwa na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa. Przygotowano osiem projektów.  W dniu 28.07.2018 r. odbyło się spotkanie na ASP we Wrocławiu z udziałem 7 członków komisji, w składzie: dr hab. Mieczysław Piróg, ASP Wrocław (kierownik Pracowni), dr Marta Płonka (kierownik Pracowni), dr hab. Michał Matuszczyk, prof. ASP we Wrocławiu (konserwator i restaurator dzieł sztuki, kierownik Katedry Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła, ASP Wrocław), mgr Piotr Wieczorek (Prezes ZO ZPAP we Wrocławiu), mgr Dorota Kowalik-Kociszewska (konserwator i restaurator dzieł sztuki, Rzeczoznawca MKiDN), mgr Dorota Wandrychowska (konserwator i restaurator dzieł sztuki, z-ca przewodniczącej Sekcji) oraz mgr Katarzyna Kroczak (konserwator i restaurator dzieł sztuki, sekretarz Sekcji, kierownik Pracowni oraz Konserwator Zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu).

Komisja większością głosów wybrała projekt Sandry Ignatowicz, studentki II roku studiów licencjackich na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa ASP we Wrocławiu. W nagrodę zwyciężczyni konkursu otrzyma rzeźbę ceramiczną artysty plastyka Zdzisława Szyszko, ufundowaną przez autorów tego komunikatu.

Dorota Kowalik-Kociszewska
Michał Matuszczyk

Informacje także pod linkiem.