Na Wydziale Konserwacji i restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie odbyły się  dwa wykłady (o powojennych polskich ilustracjach książkowych i o fałszerstwach dzieł sztuki) Pani Anny Suwały z ORKDS  zorganizowane przez Koło Młodych ZPAP i Koło Naukowe WKiRDS. W wykładach wzięli udział studenci i wykładowcy ASP oraz osoby zainteresowane z ZPAP i nie tylko – wykłady miały formę otwartą. Już 08.01. 2017 Sekcja Konserwacji ZPAP Okręg Kraków rozpoczęła współpracę z WKiRDS i środowiskiem Kół Naukowych ASP. Współpraca obejmowała  przygotowania Jubileuszu Sekcji Konserwacji Okręgu krakowskiego ZPAP oraz  organizację  wykładów gościnnych, warsztatów, wystaw i gry miejskiej. Dotychczas we współorganizacji odbyło się  7 wykładów i 1 warsztaty dotyczące różnych zagadnień prawnych i konserwatorskich.

1. wykład 21.02.2017 – mgr Bożena Boba-Dyga – “Elewacje Pałacu Sztuki autorstwa Franciszka Mączyńskiego oraz Jacka Malczewskiego-unikatowa technika wykonania w gipsie jastrychowym”

2. wykład 14.03.2017 – prof. dr hab. Władysław Zalewski – ” Rola konserwatora w XXI wieku przy pracach dotyczących malowideł ściennych”

3. wykład 12.04.2017 – mgr Mariusz Kusion – “Plagiat w pracy naukowej i zawodowej”

4. wykład 25.04.2017 – mgr Bożena Boba-Dyga – “Trendy w aranżacji konserwatorskiej”

5. wykład 15.05.2017 – mgr Piotr Białko – “Prawne uwarunkowania pracy konserwatora cz. 1”

6. wykład i warsztaty 20.05.2017 – mgr Dorothea Smatloch-Klechowska – technologia i historia firmy Keim, warsztaty malarskie na bazie farb krzemianowych Keim

7. wykład w ramach innauguracji Koła Młodych ZPAP OK 09.06.2017 – mgr Piotr Białko – “Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”

8. wykład 27.03.2018 – mgr Anna Suwała – “Zanim Fellini zrobił fale z folii – normy i kurioza technologiczne, ikonograficzne i cenzorskie polskiej powojennej ilustracji”

9. wykład 28.03.2018 – mgr Anna Suwała – “Czego fałszerz nie potrafi? Analiza przykładów fałszerstw w kontekście elementów artystycznego szkolenia”

 

Fotorelacja z wykładów Anny Suwały

Fotorelacja z pozostałych wykładów i warsztatów