Koleżanki, Koledzy,

opublikowany został projekt ustawy. Opiniowaliśmy wcześniejsze wersje jednak dopiero teraz możemy odnieść się do dokumentów które są wiążące. Będziemy analizowali treść projektów ustawy i rozporządzeń również pod kątem sytuacji konserwatorów dzieł sztuki.

Jeżeli ktoś z Koleżeństwa zaangażowałby się analizę i opracowanie uwag proszę uprzejmie u wykorzystanie załączonego formularza zgłaszania uwag i przesłanie równocześnie na adresy rajgazda@gmail.com, pbialko@fkpb.pl. Na opinię czekamy do 20 maja br. Bardzo proszę o odnoszenie się wyłącznie do projektu opublikowanego na stronie Ministerstwa bowiem krążą różne wersje a wiemy, że nawet pojedyncze słowa i przecinki mogą mieć znaczenia.  Ułatwi to redakcję wspólnego stanowiska.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Piotr Białko sekretarz ORKDS

FORMULARZ SKŁADANIA UWAG.

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/ustawa-o-uprawnieniach-artysty-zawodowego-ucywilizuje-sytuacje-polskich-tworcow

link do strony informującej o statusie projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12346411

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/projekt-ustawy