W dniu 20.12.2017r. w Domu Plastyków – siedzibie Okręgu Krakowskiego ZPAP na ul. Łobzowskiej 3 w Krakowie podczas dorocznego uroczystego  opłatka Wicewojewoda Małopolski Pan Józef Gawron wręczył krakowskim konserwatorom dzieł sztuki odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i resortowe nadane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Złoty Krzyż Zasługi: Bożenie Boba-Dyga; Srebrne Krzyże Zasługi:  Bożenie Klyszcz, Markowi Sawickiemu i Józefowi Stecowi; Brązowy Krzyż Zasługi: Ewie Tymcik oraz Medale Zasłużony Kulturze Gloria Artis:  Tadeuszowi Knausowi, prof. Grażynie Korpal oraz pośmiertnie na ręce rodziny Annie Pawłowskiej. Wszyscy odznaczeni wyróżniali się nie tylko bogatym dorobkiem zawodowo-artystycznym, ale i wzorową pracą społeczną na rzecz dziedzictwa narodowego i środowiska konserwatorskiego.

Fotorelacja

Autorzy fot. Piotr Białko, Jacek Maria Stokłosa, Piotr Szczur, Maciej Zimka