Józef Mitka był artystą, konserwatorem, absolwentem Wydziału Konserwacji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, członkiem Sekcji Konserwatorskiej Oddziału Krakowskiego Związku Polskich Artystów Plastyków. Zajmował się szerokim spektrum działalności konserwatorskiej; od badań stratygraficzno- odkrywkowych i analitycznych, przez projekty i dokumentacje konserwatorskie po kompleksowe realizacje restauratorskie. Specjalizował się w przenoszeniu malowideł ściennych i czyszczeniu zabytkowych powierzchni metodą suchego lodu. Zajmował się konserwacją malarstwa monumentalnego i sztalugowego, rzeźby drewnianej i kamiennej, pozłotnictwem i aranżacją konserwatorską. Projektował i wykonywał nowe polichromie sakralne zarówno iluzjonistyczne, jak i modernistyczne w technikach historycznych oraz z zastosowaniem nowoczesnych materiałów. Zajmował się dydaktyką, był wykładowcą na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i na Krakowskiej Akademii na kierunku Rynek Sztuki i Antyków.

Źródło: https://jozefmitka.pl/o-mnie/