Zakończyły się konsultacje społeczne dokumentu:

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami i przebiegiem dyskusji. ORKDS zaopiniowała pozytywnie zasadniczą intencję zmiany ustawy – przeniesienie podległości Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków bezpośrednio Generalnemu Konserwatorowi  Zabytków w ramach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Zmiana ta była postulowana od wielu lat. Była pierwszym postulatem Kongresu Konserwatorów Polskich w 2005 roku, jak też znalazła się w Postulatach ORKDS ZPAP na II Kongres Konserwatorów Polskich w 2015 roku.
Informacje pod linkiem