Sekcja Konserwacji Dzieł Sztuki Okręgu Krakowskiego ZPAP, Krakowskie Forum Kultury i Fundacja Art Forum pragną zaprosić Państwa na cykl wydarzeń pt. ,,Konserwatorzy dzieł sztuki dla Krakowa z okazji 40-lecia wpisania historycznego centrum Krakowa na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”. Cykl wydarzeń jest objęty Patronatem Honorowym Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika, Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy, Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Bogusława Kośmidera i Metropolity Krakowskiego Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.
Celem projektu jest uczczenie wyżej wymienionej rocznicy, a także przyłączenie się do wydarzeń promowanych przez Komisję Europejską w roku 2018, nazwanym Rokiem Dziedzictwa Kulturowego (European Year of Cultural Heritage/EYCH). To właśnie konserwatorzy dzieł sztuki, dbając o krakowskie kościoły, kamienice i inne obiekty należące do kompleksu Starego Miasta sprawiają, że historyczne centrum jest szczególnie piękne i wartościowe w kontekście nie tylko polskiego, ale światowego dziedzictwa kulturowego. Należy przypomnieć, że Stare Miasto w Krakowie zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa w 1978 r., czyli jako jedno z pierwszych 12 obiektów na świecie.
Nasze wydarzenia dodatkowo łączą się z obchodami 100-lecia służb konserwatorskich w Polsce, które zostały utworzone w roku odzyskania niepodległości i 200-lecia Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, 25-lecia powstania Organizacji Solidarności Miast Światowego Dziedzictwa (Organization of World Heritage Cities – OWHC), która jest obchodzona jako Dzień Solidarności Miast 8 września oraz 7 września 50 rocznicy śmierci Józefa Edwarda Dutkiewicza – wybitnego twórcy polskiej szkoły konserwacji, współzałożyciela Wydziału Konserwacji ASP i Sekcji Konserwacji ZPAP.
Miasto Kraków na nasze ręce złożyło organizację wydarzenia, które upamiętnia powyższe rocznice. Wspólnie zadecydowaliśmy, że wizytówką wydarzenia będzie praca konserwatorów dzieł sztuki, którzy przyczyniają się do zachowania dziedzictwa kulturowego oraz przywracania jego pierwotnego blasku. Na co dzień oglądamy rezultaty ich pracy, a sam przebieg procesu konserwacji jest niedostępny – niewidoczny dla oka. Wszystko to sprawia, że nasze wydarzenia znakomicie wpiszą się w te święta, odpowiednio honorując konserwatorów krakowskich – absolwentów krakowskiej ASP oraz zabytki Krakowa chronione przez polskie służby konserwatorskie.

W ramach obchodów odbędą się następujące wydarzenia:

– 03.09.18 – o godz 15.00 wernisaż wystawy pt. „Dzieło Konserwatorskie”. Wystawa potrwa od 3.09 – 14.09.2018 (przygotowana z okazji 60-lecia sekcji konserwacji krakowskiego okręgu ZPAP), której ekspozycja będzie miała miejsce w Holu Kamiennym Urzędu Miasta Krakowa. Na wystawie zaprezentowanych zostanie ponad 150 fotografii ilustrujących dokonania krakowskich konserwatorów dzieł sztuki zrealizowanych na terenie całego kraju. Do wystawy jest  wydany katalog.
Wernisaż zostanie uświetniony o godz. 16.00 projekcją filmu „Niemi Pacjenci” powstałego w związku z jubileuszem 25-lecia Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki. Projekcja filmu odbędzie się w Sali im. J.Lea Rady Miasta UMK.

– 07.09.18 – o godz. 14.00 Wernisaż wystawy „Konserwator Dzieł Sztuki przy Pracy”, Wystawa od 7-17.09.2018

Wystawa archiwalnych i współczesnych fotografii prezentujących konserwatorów w trakcie działań terenowych i w pracowni na najciekawszych obiektach, których ekspozycja odbędzie się w przestrzeni miejskiej na Placu Szczepańskim. Wystawie towarzyszyć będzie wydanie albumu, poszerzonego o dodatkowe materiały fotograficzne historyczne i współczesne oraz wspomnienia nestorów ilustrowane rysunkami przez wybitną krakowską artystkę Iwonę Siwek-Front.

-17.09.18 – o godz. 14.00 Uroczysty finisaż wystawy odbywający się na Placu Szczepańskim

Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Krakowa.
Projekt otrzymał oficjalny patronat Roku Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.