Katalog konserwatorów małopolskich

 Idea opracowania katalogu wiąże się z brakiem dostatecznej informacji o działalności naszej grupy zawodowej na przestrzeni ostatnich 40 lat. Ostatni katalog, zawierający obszerniejsze dane o konserwatorach małopolskich, pochodzi z roku 1976 i jest katalogiem przekrojowej wystawy „Dzieło sztuki w konserwacji” zorganizowanej w 20 rocznicę powstania sekcji.

Nawiązując do tego wzoru, po kolejnych 40 latach, Rada Sekcji Konserwacji Okręgu Krakowskiego podjęła się zadania opracowania dokumentu zbierającego krótkie biogramy zawierające najistotniejsze informacje o działalności i dorobku  małopolskich konserwatorów dzieł sztuki, w tym również osób zmarłych.

Przygotowujemy wzór biogramu, który zostanie rozesłany drogą mailową oraz będzie do odebrania w sekretariacie ZPAP w Domu Plastyków. Pojęcie konserwator małopolski obejmuje dyplomowanych konserwatorów dzieł sztuki absolwentów Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie lub konserwatorów po innych Wydziałach Konserwacji i Restauracji (Warszawa, Toruń), mieszkających i działających na terenie Małopolski.

Apelujemy o zgłoszenia własnych biogramów, ale też pomoc starszym koleżankom i kolegom w opracowaniu biogramów oraz pomoc  w dotarciu do informacji o osobach zmarłych. Nikogo z małopolskich konserwatorów nie powinno zabraknąć w tym katalogu.

Skład zespołu: Bożena Klyszcz, Ewa Tymcik oraz Marek Sawicki.
Termin nadsyłania gotowych biogramów został przesunięty do 20.04.2017r.
Adresy do przesyłania biogramów: tymciu(at)op.pl  oraz  konsaw(at)poczta.onet.pl

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Piotr Białko                                                                               prof. Grażyna Korpal
Przewodniczący Rady                                                        Wydział Konserwacji i Restauracji
Sekcji Konserwacji Dzieł Sztuki                                   Dzieł Sztuki ASP w Krakowie