Zakończyła się właśnie dwudniowa Jubileuszowa Konferencja Konserwatorska, wchodząca w skład obchodów 60-cio lecia Sekcji Konserwacji Okręgu Krakowskiego ZPAP. Konferencja była współorganizowana przez Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie i dedykowana pamięci zmarłej przed rokiem Prof. Zofii Medweckiej – wybitnej nestorce polskiej szkoły konserwacji, współtwórczyni WKiRDS w Krakowie. Patronatu honorowego udzielili: Metropolita Krakowski, Wojewoda Małopolski, Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Prezydent Krakowa i Przewodniczący Rady Miasta Krakowa. W komitecie honorowym znalazło się 20 osób.  Patronatem medialnym objęli wydarzenie: Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki, Dziennik Polski, Miesięcznik Kraków, Renowacje i Zabytki, Polskie Radio Kraków i portal miejski www.krakow.pl.  Pomogli finansowo w jego organizacji przyjaciele sekcji – firmy: Eximreno, Kabe, Keim, Labe, Remmers i Szmal -przedstawiciel Kremer Pigmente. W pierwszym dniu konferencji w gościnnych progach Urzędu Miasta Krakowa odznaczeni zostali zasłużeni konserwatorzy małopolscy – Odznaką Honorową „Zasłużony dla kultury polskiej”: Krystyna Sokół-Gujda, Danuta Budziłło-Skowron, Tadeusz Stopka, Barbara Budziaszek, Elżbieta Wyszyńska, Józef Stanisław Stec; Złotą Odznaką „Za opiekę nad zabytkami”: Renata Leszczyńska, Sulisław Przemysław Ćwiertnia, Elżbieta Barbara Lenart; Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego „Krzyż Małopolski”; dr Józef Furdyna i prof. Ireneusz Płuska; Odznaką za zasługi dla Krakowa „Honoris Gratia”:  Zofia Knaus i Mieczysław Stec. Następnie wygłoszonych zostało 8 referatów poświęconych pani profesor i 6 prezentujących różnorakie doświadczenia i zagadnienia konserwatorskie, a wśród nich m.in. historię sekcji konserwacji czy wielojęzyczny słownik, a właściwie bazę danych pojęć konserwatorskich.  Odbyła się też projekcja filmu pt. Niemi Pacjenci powstałego w ubiegłym roku z okazji 25-lecia ORKDS. Obrady zakończyła dyskusja.

Fotorelacja z pierwszego dnia konferencji

W drugim dniu konferencji  w Domu Plastyków czyli siedzibie Okręgu wygłoszonych zostało 13 referatów w tym m.in. o historii Koła Naukowego WKiRDS, w którym ponownie pojawiła się postać prof. Z. Medweckiej oraz zaistniał wątek utworzonego w dniu 28.03.2017, a właściwie reaktywowanego, ale na zmienionych zasadach Koła Młodych ZPAP, które oparte teraz będzie na współpracy z Kołami Naukowymi ASP i przez to już od studiów będzie wdrażać młodzież konserwatorską do działania w Związku, a poprzez to dla umacniania środowiska. W trakcie konferencji można było również pozyskać Biuletyn z wydanymi referatami z konferencji ORKDS i katalog wystawy Dzieło Konserwatorskie czy Miesięcznik Kraków w którym była opisana. Patroni zadbali również o to by można było poczęstować się numerami archiwalnymi Renowacji i Zabytków czy też Miesięcznika Kraków.

Fotorelacja z drugiego dnia konferencji