Koleżanki i Koledzy, konserwatorzy dzieł sztuki, studenci konserwacji

Rada Sekcji Konserwacji Okręgu Krakowskiego ZPAP wraz z Wydziałem Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie zaprasza do zgłaszania udziału w obchodach Jubileuszu 60 rocznicy powstania Sekcji Konserwacji Okręgu Krakowskiego ZPAP połączonego z Konferencją, dedykowaną zmarłej rok temu Pani Profesor Zofii Medweckiej.

Obchody jubileuszowe obejmą:

 • Wystawę dokonań konserwatorów małopolskich w Galerii Pryzmat (siedziba Okręgu Krakowskiego ZPAP ul. Łobzowska 3), w dniach 03-22.03.2017 r.
 • Dwudniową Konferencję – 19, 20.04.2017, która rozpocznie się uroczyście w Sali Obrad Miasta Krakowa dnia 19.04.2017 i będzie kontynuowana w budynku ZPAP przy ul. Łobzowskiej 3 w Krakowie
 • Bal Jubileuszowy na zakończenie Konferencji, dnia 20.04.2017
 • Wydanie materiałów z Konferencji wraz z częścią poświęconą prof. Zofii Medweckiej
 • Wydanie katalogu konserwatorów małopolskich

Poniżej przedstawiamy terminy oraz szczegóły zgłoszeń swojego uczestnictwa w  wydarzeniach:

 • Zgłoszenie udziału w wystawie do 10.02.2017. Koszt udziału wyniesie 250 zł (obejmuje wydruk planszy oraz umieszczenie w katalogu wystawy). Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego decyduje kolejność zgłoszeń.

Należy przedstawić trzy obiekty (do wyboru przez organizatorów) i przesłać do każdego obiektu 5 fotografii (przed, w trakcie i po konserwacji) wraz ze stosownym opisem nie przekraczającym 1500 znaków ze spacjami, czcionką 12; 1,5 interlinia, dla każdego obiektu. Tekst powinien zawierać: tytuł i autora dzieła, datowanie i lokalizację, autorów konserwacji, krótki opis wykonanych  najistotniejszych prac w ujęciu problemowym, autora fotografii. Fotografie obiektów w rozdzielczości min. 300 dpi.

Materiały należy przesłać przez przesyłarkę https://www.wetransfer.com linkiem na adres  bobadyga@wp.pl oraz tymciu@op.pl do 10.02.2017 r.

Wpłaty należy dokonać przelewem na konto ORKDS Bank Pekao SA    78 1240 6175 11110010 6602 2869 z dopiskiem „wystawa Sekcji Okręgu Krakowskiego”.

 • Udział w konferencji bezpłatny- abstrakt do 15.02.2017 r. powinien zawierać opis proponowanego tematu, tekst maks. do 800 znaków ze spacjami. Ze względu na ograniczony czas konferencji, liczba uczestników też jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
  Materiały prosimy przesyłać na adresy tymciu@op.pl oraz bialko@fkpb.pl
 • Zgłoszenie biogramu do katalogu konserwatorów małopolskich do 31.03.017, wraz ze zdjęciem czarno-białym. Obecnie opracowujemy wzór biogramu, który zostanie przesłany w kolejnym komunikacie, wtedy podany zostanie również sposób płatności. Przewidywany koszt zamieszczenia biogramu w katalogu to 50 zł.
  Adresy do przesyłania biogramów: tymciu@op.pl oraz konsaw@poczta.onet.pl
 • Bal Jubileuszowy – koszt w trakcie ustaleń

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniach jubileuszowych, jak również prosimy o dotarcie do starszych kolegów i powiadomienie ich o wydarzeniu. Liczymy też na pomoc w przygotowaniu biogramów starszych kolegów i koleżanek.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Piotr Białko                                                                    prof. Grażyna Korpal
Przewodniczący Rady                                             Wydział Konserwacji i Restauracji
Sekcji Konserwacji Dzieł Sztuki                         Dzieł Sztuki ASP w Krakowie
Okręgu Krakowskiego ZPAP