W imieniu Koła Naukowego Studentów Instytutu Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie serdecznie zapraszamy na VII edycję Konferencji: “Muzealia w Konserwacji”.

Ogólnopolska Rada Konserwatorów Dzieł Sztuki oraz Koło Naukowe Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie objęło patronat nad konferencją.

Konferencja odbędzie się 6 Czerwca 2018 roku w budynku UPJPII przy ulicy Bernardyńskiej 3 w Krakowie.

Harmonogram Konferencji MWK 2018