Kolega Przewodniczący ORKDS wystąpił do Prezesa ZG ZPAP  z prośbą o wystosowanie Apelu do Premiera Rządu RP o pomoc dla naszego środowiska przy organizacji pomocy  publicznej  (samorządowej) i uwzględnienia naszej specyfiki w pracach legislacyjnych w tej nadzwyczajnej dla nas wszystkich sytuacji.