Zapraszamy na obchody  40-lecia Sekcji Konserwatorów Dzieł Sztuki Okręgu Wrocławskiego ZPAP

Wydobyli piękno, zatrzymali czas – 40 lecie Sekcji Konserwatorów Dzieł Sztuki  Okręgu Wrocławskiego ZPAP.”
Wystawa będzie trwała od 07.11 do 21.11.2018.
Dn. 07.11.2018 o godz. 17:00 odbędzie się wernisaż w Sali  Wójtowskiej w Starym Ratuszu we Wrocławiu, 
gdzie zapoznamy się z historią i działaniami Sekcji oraz planami.

Wystawa ta to wyjątkowe przedsięwzięcie kulturalno-artystyczno-konserwatorskie, przedstawiać będzie obiekty i prace konserwatorów z różnych dziedzin działających na Dolnym Śląsku. Plansze o tematyce z zakresu konserwacji malarstwa, kamienia, architektury, papieru, skóry, tkaniny, metalu, ceramiki i szkła, przedstawiać będą etapy procesu konserwatorskiego. Nasze prace obok prac artystów, rzemieślników i architektów ratują zabytki stanowiące Dziedzictwo Polski, jak i Europy, tak często i chętnie odwiedzane i podziwiane przez miliony turystów we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. 
Bez wątpliwości możemy powiedzieć: ,,Wydobyliśmy piękno, zatrzymaliśmy czas!”